Vestfold

 

Plassering Bok nr Bok type Tittel ForfatterUtgiver Fylke
1.etg 1 Bygdebok Andebu Bygdebok Lorens Berg (opptrykk 1995) Vestfold
1.etg 10 Bygdebok Lardal Bygdebok Bind III Styrvold og Hem Kirkesogn, Gunnar Christie Wasberg – 1976   Vestfold
1.etg 11 Bygdebok Brunlanes – En bygdebok – Bind III del 1 – 1992 Ramnes historielag Vestfold
1.etg 12 Bygdebok Brunlanes – En bygdebok Bind III del 2 . 1992 Ramnes Historielag, Våle Historielag Vestfold
1.etg 13 Bygdebok Brunlanes – En bygdebok – Bind II – 1979 – Gunnar Christie Wasberg John Rønningen Vestfold
1.etg 14 Bygdebok Nøtterø en bygdebok LB Vestfold
1.etg 15 Bygdebok Nøtterøy – gårds- og slektshistorie – bind I Gokstad Kystlag Vestfold
1.etg 16 Bygdebok Nøtterøy – gårds- og slektshistorie – bind Il Gokstad Kystlag Vestfold
1.etg 17 Bygdebok Ramnes Bygdebok – bind II – gårds og slektshistorie – 1970 – 1. del Vallø & Omegn historielag Vestfold
1.etg 18 Bygdebok Ramnes Bygdebok – bind II – gårds og slektshistorie – 1970 – 2. del Vallø & Omegn historielag Vestfold
1.etg 19 Bygdebok Ramnes Bygdebok – bind I-1 – Egil Kristoffer Sanner m.fl. – 1960 Vallø & Omegn historielag Vestfold
1.etg 2 Bygdebok Andeb Kultur l Arne Gallis Vestfold
1.etg 20 Bygdebok Sandeherrd En Bygdebok Lorens Berg Vestfold
1.etg 21 Bygdebok Sandar – grend og gård bind 1   Vestfold
1.etg 22 Bygdebok Sandar – grend og gård bind 2   Vestfold
1.etg 23 Bygdebok Sandar – grend og gård bind 3   Vestfold
1.etg 24 Bygdebok Sandar bygdeb-1 – bind I bygdehistorie   Vestfold
1.etg 25 Bygdebok Sandeboka   Vestfold
1.etg 26 Bygdebok Sem og Slagen en bygdeb-1 – bind I Slagen sogn II – gårdshistorie Jarl Johnsen Vestfold
1.etg 27 Bygdebok Sem og Slagen en bygdeb-1 – bind I Sem hovedsogn – gårdshistorie Knut Berg – Leiv Dyrhaug – Øivind Vindal Christensen Vestfold
1.etg 28 Bygdebok Sem og Slagen en bygdeb-1 – bind II kulturbind I Odd Bjørnsen Vestfold
1.etg 29 Bygdebok Sem og Slagen en bygdeb-1 – bind II kulturbind II Mari Pettersvold Andreassen Vestfold
1.etg 3 Bygdebok Andebu ll Gårdshistorie Hovedsogn Arne Gallis Vestfold
1.etg 30 Bygdebok Stokke Bygdebok bind 1, Nils Steen Christensen og Olav Hagelund Våle Historielag Vestfold
1.etg 31 Bygdebok Stokke Bygdebok bind 2, Nils Steen Christensen og Olav Hagelund Våle Historielag Vestfold
1.etg 32 Bygdebok Stokke Bygdebok bind 3, Nils Steen Christensen og Olav Hagelund Våle Historielag Vestfold
1.etg 33 Bygdebok Stokke – en bygdebok – 1928 Komité mi Våle Bondelag Vestfold
1.etg 34 Bygdebok Stokke Bygdebok, tilleggshefte 1993 Våle Historielag Vestfold
1.etg 35 Bygdebok Strømms historie bind 1 – bygdehistorie – 1951 Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 36 Bygdebok Strømms historie bind 2 – gårdshistorie – 1951   Vestfold
1.etg 37 Bygdebok Tjølling bygdeb-1 – bind I St-1ke historielag Vestfold
1.etg 38 Bygdebok Tjølling bygdeb-1 – bind III Nøtterøy historielag Vestfold
1.etg 39 Bygdebok Tjølling bygdeb-1 – bind II   Vestfold
1.etg 4 Bygdebok Andebu ll Gårdshistorie Høyjord-Kodal Arne Gallis Vestfold
1.etg 40 Bygdebok Våle bygdeb-1 – bind I – gårds- og slektshistorie – første del Asbjørn Bakken Vestfold
1.etg 41 Bygdebok Våle bygdeb-1 – bind I – gårds- og slektshistorie – andre del Stein Storsve og Per Thoresen Vestfold
1.etg 42 Bygdebok Våle Bygdebok bind II, Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540 Asbjørn Bakken Vestfold
1.etg 43 Bygdebok Våle bygdeb-1 – bind III – bygdehistorie Samme Vestfold
1.etg 44 Bygdebok Tjømø – En bygdebok – 1993 Nøtterøy historielag Vestfold
1.etg 45 Bygdebok Bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida Anund Iversen Allum Vestfold
1.etg 45 Bygdebok Bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida Anund Iversen Allum Vestfold
1.etg 46 Bygdebok Hedrum bygdebok bind l Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 46 Bygdebok Hedrum bygdebok bind l Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 47 Bygdebok Hedrum bygdebok bind ll Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 47 Bygdebok Hedrum bygdebok bind ll Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 48 Bygdebok Hedrum bygdebok bind lll Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 48 Bygdebok Hedrum bygdebok bind lll Jan W Krohn-Holm Vestfold
1.etg 49 Bygdebok Hof Bygdebok del 1 annen del Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 49 Bygdebok Hof Bygdebok del 1 annen del Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 5 Bygdebok Borre Eyvind Lillevold m. Flere Vestfold
1.etg 50 Bygdebok Hof Bygdebok del 2 første del Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 50 Bygdebok Hof Bygdebok del 2 første del Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 51 Bygdebok Borre Bygdebok Lillevold Vestfold
1.etg 51 Bygdebok Borre Bygdebok Lillevold Vestfold
1.etg 52 Bygdebok Brunlanes Kommune Sverre Gundersen Vestfold
1.etg 52 Bygdebok Brunlanes Kommune Sverre Gundersen Vestfold
1.etg 6 Bygdebok Botne bygdebok gårds- og slektshistorie bind 1 – 1953 Hof historielag Vestfold
1.etg 6 Bygdebok Botne historielag 40 år. 1927 – 10. mai – 1967 (særtrykk) tillegg til Botne bygdeb-1. Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 7 Bygdebok Botne bygdeb-1 – gårds- og slektshistorie – Del 2 (opptrykk 2001)   Vestfold
1.etg 8 Bygdebok Botne bygdeb-1 – gårds- og slektshistorie – Del 1 (opptrykk 2001) Hof historielag Vestfold
1.etg 9 Bygdebok Lardal Bygdebok Bind II Svarstad Kirkesogn, Gunnar Christie Wasberg – 1973   Vestfold
1.etg 1 Oppslag Skifter i St-1ke gnr. 1-49 – perm Apoteker Knut Spæren Vestfold
1.etg 11 Oppslag Skifteregister for Nordre Jarlsberg fra 1679 Erling Tobiassen Vestfold
1.etg 12 Oppslag Telefonkatalogen Tønsberg og omegn 1955 Samme Vestfold
1.etg 12 Oppslag Telefonkatalogen Tønsberg og omegn 1958-59   Vestfold
1.etg 16 Oppslag Folketeljing 1910 del 1 av 2 krets 1 til 7   Vestfold
1.etg 17 Oppslag Folketeljing 1910 del 2 av 2 krets 1 til 8   Vestfold
1.etg 2 Oppslag Skifter i St-1ke gnr. 50-99 Redaksjonskomité Vestfold
1.etg 3 Oppslag Skifter i St-1ke gnr. 100-119 Haakon Fiskaa Vestfold
1.etg 4 Oppslag Skifter i St-1ke grn. 120-160 Arne Odd Johnsen Vestfold
1.etg 5 Oppslag Sølvskatten 1816 – Folketellingen 1875 Tjøme Ole Bråvoll Vestfold
1.etg 6 Oppslag Dokumenter fra Lofstad i Undrumsdal 1697-1816 Mogens Bugge Vestfold
1.etg 6 Oppslag Høyjord i Andebu. Kirkebok fødte og døpte 1623 – 1738 Aasmund Brynildsen, 1974 Vestfold
1.etg 6 Oppslag Skifte etter Maria Ellefsdatter, Saltkop i Slagen 1792 Erling Dittmann Vestfold
1.etg 6 Oppslag Arvelinje etter Tjøstol From 1679 Borre historielag Vestfold
1.etg 698 Oppslag Heidarheim Årsskrift 2010-2011 Hedrum Historielag Vestfold
1.etg 698 Oppslag Heidarheim Årsskrift 2002-2003 Hedrum Historielag Vestfold
1.etg 699 Oppslag Heidarheim Årsskrift 20008-2009 Hedrum Historielag Vestfold
1.etg 7 Oppslag Sandefjordsslekter   Vestfold
1.etg 8 Oppslag Sandesokninger vi minnes! Fødsels- og dåpsregister for Sande i perioden 1888 – 1918 Kr. Laug Vestfold
1.etg 8 Oppslag Fristbevillinger og anmeldelser av skjerp m.v. Sande kommune fra 1909 Rolf Kruge Huseby Vestfold
1.etg 8 Oppslag Uldvarefabriken på Berger og Bomuldsvarefabriken i Fossekleven – Innflyttede til Strømmen Kirkesogn fra 1878 til 1896   Vestfold
1.etg 8 Oppslag Borrebeboere ca. 1898 – Notater etter Ole Edvard Antonisen   Vestfold
1.etg 9 Oppslag Tønsberg valgmanntall 1924 Ingeborg Reinemo – Hedrum historielag Vestfold
1.etg 9 Oppslag Det kommunale manntall Nøtterøy 1955 Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 9 Oppslag Det statsborgerlige manntall Tønsberg 1961 R. B. Henriksen Vestfold
1.etg 9 Oppslag Det statsborgerlige manntall Tønsberg 1969 R. B. Henriksen Vestfold
1 etg   Slekt Familien Gjems 1792-1992 Slekt og miljø Ingrid Gjems Vestfold
1.etg 10 Slekt Slektsbok for Kruke-slekten – 1791 . 1996 m/rettelser Christian Thaulow Vestfold
1.etg 11 Slekt Stamtavle over den Norske Bøkmanslekt 1629-1929. Frk. Cathrine Dietrichson og flere Vestfold
1.etg 12 Slekt Kristen Henriksen Haugberg og Elen Sofie Kristensdatter Halums etterkommere – Andebu Sæmund Wulfsberg Vestfold
1.etg 13 Slekt Slekten Gjertsen Harry Rove Vestfold
1.etg 14 Slekt Slekten Berggren / Berggreen Harry Rove Vestfold
1.etg 15 Slekt Losliv rundt Færder Harry Rove Vestfold
1.etg 16 Slekt En slegtsbok – Gamle slegter i Vestfold – 1930 Astri Jahnsen Vestfold
1.etg 17 Slekt Jørgen Loug Hersad og hans etterkommere m/tilføyelser – bind 1 av 2 Knut Rimstad Vestfold
1.etg 18 Slekt Spigersmeden og bonden – Knud Peder Christophersen – 2009   Vestfold
1.etg 19 Slekt Våre forfedre Hans og Henriette – aner og etterkommere – 2011 Samme Vestfold
1.etg 20 Slekt Schjerven i Lardal Mogens Bugge Vestfold
1.etg 21 Slekt Av Ynglinge-Ætt De eldste vestfold-slektene Finn A Wang Vestfold
1.etg 22 Slekt Slekten Melsom fra Vestfold Jan W. Krohn-Holm Vestfold
1.etg 23 Slekt Med røtter i Hedrum og Sandard – En Slektsundersøkelse – 1992   Vestfold
1.etg 24 Slekt Slekten Thor K. Thoresen Vestfold
1.etg 25 Slekt Slægten Blom fra Tønsberg – 1906 Samme Vestfold
1.etg 27 Slekt Familien Pedersen og Sunde – 1984 Anton Ragnar Sunde og Torkel Fagerli Vestfold
1.etg 28 Slekt Finn A Wang De eldste vestfoldslekter div avis utklipp Finn A. Wang Vestfold
1.etg 29 Slekt Herstad B-1en 2 -. Register Ragnhild Paulsen 1981 Vestfold
1.etg 29 Slekt Jørgen Loug Herslad og hans etterkommere – bind 2 av 2 Knut Rimstad Vestfold
1.etg 30 Slekt Slekter fra Norde tori fra skjee sogn i Stokke   Vestfold
1.etg 31 Slekt Henriksen-Slekten fra ca. 1400-2000 (Sandeherred og Mandal) Amund Helland 1914| Vestfold
1.etg 31 Slekt Etterslekten etter Peder Michelsen og Maria Chsistina Govenius – 1976 Vilhelm Møller Vestfold
1.etg 31 Slekt Kjærran-slekten 1889 – 2009 Sæmund Wulfsberg Vestfold
1.etg 31 Slekt Minner fra Presterødåsen – fra utmark til hus og hjem Arne Odd Johnsen, 1943 Vestfold
1.etg 31 Slekt Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull   Vestfold
1.etg 31 Slekt Etterkommere av Inger Olea Nilsdatter og Johan Anton Johnsen   Vestfold
1.etg 31 Slekt Etterkommere etter Mads Åsgården – stensil – Mappe Sigurd H. Unneberg Vestfold
1.etg 32 Slekt Slekten Tønsberg del 2 Øyvin Davidsen Vestfold
1.etg 32 Slekt Agnes og Hagbart Henriksens anerekker – Nøtterøy Nykirke menighetsråd Vestfold
1.etg 32 Slekt Med røtter i Breim, Søren og Nelle Hunskaars slekt gjennom 100 år – 2007   Vestfold
1.etg 32 Slekt Slekten Tønsberg Annen bok Øyvin Davidsen Vestfold
1.etg 33 Slekt Slekten Aas-Haug 1860-2010 Seniorgruppen Sentralsykehuset i Vestfold Vestfold
1.etg 33 Slekt Oldefars Dagbok årene 1778 – 1815 av Søren Gundersen ca 1840 Tjøme Historielag Vestfold
1.etg 33 Slekt Nogle optegnelser om stægten Steen – 1941 Botne Historielag Vestfold
1.etg 33 Slekt Nilsen-Slekten fra 1000 – 2000, Christoffer Nilsen og Ingeborg Thorstensen Knut Berg – Liv Dyrhaug – Øivind Vindal Chrisensen Vestfold
1.etg 33 Slekt Heumslekten i Undrumsdal – 1700-1933 Odd Gallis Vestfold
1.etg 33 Slekt Burøs saga   Vestfold
1.etg 33 Slekt The Ancestry of Edward Halvorsen (1850-19349) and his wife Helene Marie Halvorsen (1854-10229   Vestfold
1.etg 33 Slekt En Tønsberg-Slekt fra Seilskutetiden – 2004 Lorens Berg Vestfold
1.etg 8 Slekt Slekten Backer fra Holmestrand – en illustrert beretning med slektstavler Frk. Cathrine Dietrichson og flere Vestfold
1.etg 9 Slekt August Erenius Beckman og hans etterkommere – 2001 Borre historielag Vestfold