Sogn og Fjordane

 

Plassering Bok nr Bok type Tittel ForfatterUtgiver Fylke
1.etg 2 Bygdebok Herøyboka Gardar og folk. Bok nr ll Bjarne rabben Sogn og Fjordane
1.etg 1 Bygdebok Aurland bygdeb-1 fram til om lag 1920 – band I J. Schanche Jonasen Sogn og Fjordane
1.etg 2 Bygdebok Eid Og Hornindal Edvard Os Sogn og Fjordane
1.etg 3 Bygdebok Nordfjord II. Dei einskilde bygder. 2. Gloppen og Breim. Fyrste bok. Anders Ohnstad Sogn og Fjordane
1.etg 4 Bygdebok Herøyboka Gardar og folk. Bok nr l Bjarne rabben Sogn og Fjordane
1.etg 6 Bygdebok Herøyboka Gardar og folk. Bok nr lll Bjarne rabben Sogn og Fjordane
1.etg 7 Bygdebok Sunnfjord soga – fram til 1801 – I Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 8 Bygdebok Sunnfjord soga – fram til 1801 – II Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 10 Bygdebok Gardssoga for Aurland – Vassbygdi og fjellgardane – fyrste hefte Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 9 Bygdebok Gardssoga for Gaular. Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
2.etg 210 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1969   Sogn og Fjordane
2.etg 222 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1987   Sogn og Fjordane
2.etg 221 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1986   Sogn og Fjordane
2.etg 220 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1985   Sogn og Fjordane
2.etg 219 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1984   Sogn og Fjordane
2.etg 218 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1983   Sogn og Fjordane
2.etg 217 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1982   Sogn og Fjordane
2.etg 216 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1981   Sogn og Fjordane
2.etg 215 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1979   Sogn og Fjordane
2.etg 214 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1977   Sogn og Fjordane
2.etg 213 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1975   Sogn og Fjordane
2.etg 208 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1965   Sogn og Fjordane
2.etg 211 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1971   Sogn og Fjordane
2.etg 209 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1967   Sogn og Fjordane
2.etg 223 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1988   Sogn og Fjordane
2.etg 202 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1951   Sogn og Fjordane
2.etg 229 Kultur Historie Kyrkjorne i Hyllestad   Sogn og Fjordane
2.etg 203 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1952   Sogn og Fjordane
2.etg 204 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1953   Sogn og Fjordane
2.etg 205 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1959   Sogn og Fjordane
2.etg 206 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1961   Sogn og Fjordane
2.etg 207 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1963   Sogn og Fjordane
2.etg 212 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1973   Sogn og Fjordane
2.etg 234 Kultur Historie Vereide Kyrkje   Sogn og Fjordane
2.etg 1 Kultur Historie Selje og Vågsøy Bygdene og bygdesamfunnet Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
2.etg 238 Kultur Historie Sogn og Fjordane Fylkeskommune 150 år   Sogn og Fjordane
2.etg 237 Kultur Historie Haugerødsla i Nordfjord   Sogn og Fjordane
2.etg 227 Kultur Historie Bygselplassar i Breim   Sogn og Fjordane
2.etg 235 Kultur Historie Jekter og Jekterbruk i Nordfjord   Sogn og Fjordane
2.etg 224 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1989   Sogn og Fjordane
2.etg 233 Kultur Historie Vangen kyrkje 700 år   Sogn og Fjordane
2.etg 232 Kultur Historie Fridda Gymnas Festskrift   Sogn og Fjordane
2.etg 231 Kultur Historie Dei indre fjodbygder i Sogn 1948   Sogn og Fjordane
2.etg 230 Kultur Historie Gardsskipnad ca 1803 1953   Sogn og Fjordane
2.etg 228 Kultur Historie Frida Ungdomslag 1896-1921   Sogn og Fjordane
2.etg 201 Kultur Historie Tidsskrift Historielag for Sogn nr 3,4,6,7,8,9,10,25   Sogn og Fjordane
2.etg 226 Kultur Historie Soga um Lothe i Nordfjord   Sogn og Fjordane
2.etg 225 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1990   Sogn og Fjordane
2.etg 236 Kultur Historie festskrift Nordfjords Folkemuseum   Sogn og Fjordane
1.etg 12 Oppslag Skattematrikklen 1647 Sogn og Fjordane Fylke Xll   Sogn og Fjordane
1.etg 1 Oppslag Stårheim og Stårheimsætta i Mellomalderen Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 2 Oppslag Brand-ætti i Gloppen 1400-1600 Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 3 Oppslag Skule-Jo og Heffermehl II – Kjømeistarb-1a etter Skule-Jo Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 4 Oppslag Frå grend til bygd – særtrykk av Aurland bygdeb-1 – band I Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane
1.etg 5 Oppslag Dei fyrste vikingferdene – særtrykk av Aurland bygdeb-1 – band I Sigrun Misund Sogn og Fjordane
1.etg 6 Oppslag Kong Sverre si fjellferd i året 1177 – særtrykk av Aurland bygdeb-1 – band I Rogaland Historie- og Ættesogelag Sogn og Fjordane