Div Norge

 

Plassering Bok nr Bok type Tittel ForfatterUtgiver Land Fylke
2.etg 201 Kultur Historie Glimt fra Lindesnes 1981-1993     Agder
2.etg 202 Kultur Historie Glimt fra Lindesnes 1994,96,97,1999-2006     Agder
2.etg 203 Kultur Historie Agder Historielag nr 61,62,64,66     Agder
2.etg 204 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 1     Agder
2.etg 205 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 2     Agder
2.etg 206 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 3     Agder
2.etg 207 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 4     Agder
2.etg 208 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 5     Agder
2.etg 209 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 6     Agder
2.etg 210 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 7     Agder
2.etg 211 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 8     Agder
2.etg 212 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 9     Agder
2.etg 213 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 10     Agder
2.etg 214 Kultur Historie Kristiansands bebyggelsen og befolkning i eldre tider nr 11     Agder
2.etg 215 Kultur Historie Christianssands Sparebank 1924-1974     Agder
2.etg 216 Kultur Historie Bjelland kyrkje 200 år 1793-1993     Agder
2.etg 217 Kultur Historie Vår kirke i sør 1684 Christianssand 1684 Agder 1984     Agder
2.etg 218 Kultur Historie Mandal tingbok nr 1&2 1677 og 1684     Agder
2.etg 219 Kultur Historie Skjernøya gamle minner og slekter     Agder
2.etg 220 Kultur Historie Grindheim Kyrkje 200 år 1783-1983     Agder
2.etg 221 Kultur Historie Glimt fra lindesnes 1998     Agder
2.etg 222 Kultur Historie Grimstad 1800-1850 Joh. K. Bergkwiet   Agder
2.etg 223 Kultur Historie Trekk av Kristiansands teaterhistorie Ole Dommerud   Agder
2.etg 224 Kultur Historie Smilende Sørland Muntre Historier fra Hav til Hei     Agder
2.etg 225 Kultur Historie Glimt fra Lindesnes 1982     Agder
2.etg 226 Kultur Historie Vandringer festskrift til Ingrid Semmingsen     Agder
2.etg 227 Kultur Historie Årsskift 1999 Søndeled og Risør nr 24     Agder
2.etg 228 Kultur Historie Før i tida Gjerstad Historielag   Agder
2.etg 229 Kultur Historie Fra sjø og land ll Olav Olsen   Agder
2.etg 230 Kultur Historie Fra sjø og land lll Olav Olsen   Agder
2.etg 231 Kultur Historie Fra sjø og land lV Olav Olsen   Agder
2.etg 501 Kultur Historie Heimen 1 1925   Norge  
2.etg 502 Kultur Historie Heimen 2 1930   Norge  
2.etg 503 Kultur Historie Heimen 3 1931-34   Norge  
2.etg 504 Kultur Historie Heimen 4 1934-37   Norge  
2.etg 505 Kultur Historie Heimen 5 1938-41   Norge  
2.etg 506 Kultur Historie Heimen 6 1941-45   Norge  
2.etg 507 Kultur Historie Heimen 7 1946-48   Norge  
2.etg 508 Kultur Historie Heimen 8 1949-51   Norge  
2.etg 509 Kultur Historie Heimen 9 1952-54   Norge  
2.etg 510 Kultur Historie Heimen 10 1955-57   Norge  
2.etg 511 Kultur Historie Heimen 1958-87   Norge  
2.etg 512 Kultur Historie Heimen 1988-91 (hefte 2)   Norge  
2.etg 513 Kultur Historie Heimen 1991-94 (hefte 2)   Norge  
2.etg 514 Kultur Historie Heimen 1994-97 (hefte 1)   Norge  
2.etg 515 Kultur Historie Heimen 1997-1999 (hefte 1)   Norge  
2.etg 516 Kultur Historie Heimen 2000-2001 (hefte 1)   Norge  
2.etg 517 Kultur Historie Storting og statsrådet 1814-1914 Bind l.1   Norge  
2.etg 518 Kultur Historie Storting og statsrådet 1814-1914 Bind l.2   Norge  
2.etg 519 Kultur Historie Storting og statsrådet 1814-1914 Bind ll.1   Norge  
2.etg 520 Kultur Historie Storting og statsrådet 1814-1914 Bind ll.2   Norge  
2.etg 521 Kultur Historie 100 års historisk forskning utvalgte artikler   Norge  
2.etg 522 Kultur Historie Slekt og Data 1990-2000   Norge  
2.etg 523 Kultur Historie Slekt og Data 2001-2006   Norge  
2.etg 524 Kultur Historie Slekt og Data 2007-2011   Norge  
2.etg 525 Kultur Historie Slekt og Data 2012-   Norge  
2.etg 526 Kultur Historie Skandinaviske Historiske magasin 1995-97   Norge  
2.etg 527 Kultur Historie Kysten 1997-2001   Norge  
2.etg 528 Kultur Historie Fortidsvern 1981-1998   Norge  
2.etg 529 Kultur Historie Fortidsvern 1999-2005   Norge  
2.etg 530 Kultur Historie Historisk tidsskrift 1928-2931-32-33-3839-40-41   Norge  
2.etg 531 Kultur Historie Historisk tidsskrift 1951-52-55-56-57-58   Norge  
2.etg 532 Kultur Historie Historisk tidsskrift 1958-59-60-63-64   Norge  
2.etg 533 Kultur Historie Norsk Slektshistorisk Forening medlemsblad 1987-95   Norge  
2.etg 534 Kultur Historie Lokalhistorisk Magasin 1990-2004   Norge  
2.etg 535 Kultur Historie Lokalhistorisk Magasin 2005-2010   Norge  
2.etg 536 Kultur Historie Lokalhistorisk Magasin 2011-2014   Norge  
2.etg 537 Kultur Historie Bevar’ oss vel! 2000-2005   Norge  
2.etg 538 Kultur Historie Arkivmagasinet 1987-1994   Norge  
2.etg 539 Kultur Historie Arkivmagasinet 1995-2000   Norge  
2.etg 540 Kultur Historie Arkivmagasinet 2001-2005   Norge  
2.etg 541 Kultur Historie Arkivmagasinet 2006-2010   Norge  
2.etg 542 Kultur Historie Arkivmagasinet 2011-2015   Norge  
2.etg 543 Kultur Historie Heimen 1922-1924   Norge  
2.etg 543 Kultur Historie Talatrosten 1991-97-99-2000-2001   Norge  
2.etg 543 Kultur Historie Sjøfartshistorie Svinø   Norge  
2.etg 543 Kultur Historie Norsk Utvandrermuseum1982-1991   Norge  
2.etg 544 Kultur Historie Villandane Første utgaven Lars reinton Norge  
2.etg 545 Kultur Historie Beskrivelse Det Jarlsbergske Sövhaltige Verk   Norge  
2.etg 546 Kultur Historie Frydenlunds Bryggeri 100 år 1859-1959   Norge  
2.etg 547 Kultur Historie Lars Prytz og brevene hans til slektninger   Norge  
2.etg 548 Kultur Historie Årbok 2002 Fortidsminneforeningen   Norge  
2.etg 549 Kultur Historie Norsk Slektsforskning i senere tid Henning Sollied Norge  
2.etg 550 Kultur Historie Aarsberetning 1910-1914 FTNFB   Norge  
2.etg 551 Kultur Historie Aarsberetning 1915-1920 FTNFB   Norge  
2.etg 552 Kultur Historie Aarsberetning 1921-22-44 FTNFB   Norge  
2.etg 553 Kultur Historie Aarsberetning 1949-63-64 FTNFB   Norge  
2.etg 554 Kultur Historie Aarsberetning 1966-65-78+ register 1845-1960 FTNFB   Norge  
2.etg 201 Kultur Historie Wergelandsveien Mentz Schulerud   Akershus
2.etg 202 Kultur Historie Follominne1969 Follo Historielag   Akershus
2.etg 203 Kultur Historie Follominne1996 Follo Historielag   Akershus
2.etg 204 Kultur Historie Askerbøringen i sorg og glede     Akershus
2.etg 205 Kultur Historie Fra Husmannsplass til moderne industri Ole N Hoemsnes   Akershus
2.etg 201 Kultur Historie Ringerike 1964-65, 66-67,1977,1979,1988,1994-95     Buskerud
2.etg 202 Kultur Historie Hringarike Nr 1 1991-96     Buskerud
2.etg 203 Kultur Historie Hringarike Nr 1 1997-2003     Buskerud
2.etg 204 Kultur Historie Hringarike Nr 1 2003-2008     Buskerud
2.etg 205 Kultur Historie Eiker-Minner 1950,63,71,82,86,85     Buskerud
2.etg 206 Kultur Historie Røyken Historielag Årsbok 1971,72,76,80,83,86,89,94,96,97,99     Buskerud
2.etg 207 Kultur Historie Gamle Modun årsskrift 1986-1995     Buskerud
2.etg 208 Kultur Historie Bygdemagasin Røyken Historielag fra nr 8-30+32-34     Buskerud
2.etg 209 Kultur Historie Skoger Historielag Historielagnytt 1988-2004     Buskerud
2.etg 210 Kultur Historie Rundt om Drammen 1989     Buskerud
2.etg 211 Kultur Historie Rundt om Drammen 1990     Buskerud
2.etg 212 Kultur Historie Rundt om Drammen 1991-1995 4 hefter pr år     Buskerud
2.etg 213 Kultur Historie Rundt om Drammen 1996-1998 4 hefter pr år.1999(1) 2002(3)     Buskerud
2.etg 214 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1945     Buskerud
2.etg 215 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1949     Buskerud
2.etg 216 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1953     Buskerud
2.etg 217 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1954     Buskerud
2.etg 218 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1957     Buskerud
2.etg 219 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1959     Buskerud
2.etg 220 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1960     Buskerud
2.etg 221 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1961     Buskerud
2.etg 222 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1962     Buskerud
2.etg 223 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1964     Buskerud
2.etg 224 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1965     Buskerud
2.etg 225 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1966     Buskerud
2.etg 226 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1969     Buskerud
2.etg 227 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1971     Buskerud
2.etg 228 Kultur Historie Drammen og Oplands Turistforening årbok 1972     Buskerud
2.etg 229 Kultur Historie Nunedalslaget Nyheter aug 1986 inter 1994-95 (23stk)     Buskerud
2.etg 230 Kultur Historie Nunedalslaget Nyheter spring 1995- des 2004 (32 stk)     Buskerud
2.etg 231 Kultur Historie Hudrimar 1998, 1994-2003     Buskerud
2.etg 231 Kultur Historie Hurum Historielags Bygdesamling 1993-2003     Buskerud
2.etg 231 Kultur Historie Hudrimar Historielag 1948-1998 50 år     Buskerud
2.etg 232 Kultur Historie Dølaminne 1987 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 233 Kultur Historie Dølaminne 1988 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 234 Kultur Historie Dølaminne 1990 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 235 Kultur Historie Dølaminne 1994 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 236 Kultur Historie Dølaminne 1995 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 237 Kultur Historie Dølaminne 1996 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 238 Kultur Historie Dølaminne 1997 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 239 Kultur Historie Dølaminne 1998 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 240 Kultur Historie Dølaminne 1998 Årbok Hallingdal     Buskerud
2.etg 241 Kultur Historie De skriveføre Drammensere     Buskerud
2.etg 242 Kultur Historie Rundt om Drammen 1988     Buskerud
2.etg 243 Kultur Historie Hvor Drammenselven Iler     Buskerud
2.etg 244 Kultur Historie Røyken kirken 750 år     Buskerud
2.etg 245 Kultur Historie Drammensboka Tom Helgesen   Buskerud
2.etg 246 Kultur Historie Drammen og Omland i gamle dager Arne i Hoem   Buskerud
2.etg 247 Kultur Historie Folk og Fär FT 1875     Buskerud
2.etg 248 Kultur Historie Vandring langs et vassdrag Skoger Historielag   Buskerud
2.etg 249 Kultur Historie Drammen – byen ved elva     Buskerud
2.etg 250 Kultur Historie Drammen museume årbok 1978-1979     Buskerud
2.etg 251 Kultur Historie Drammen museume årbok 1980     Buskerud
2.etg 252 Kultur Historie Drammensskolens jubilemsnummer 1986     Buskerud
2.etg 253 Kultur Historie Det sivile luftvern i drammen 1936-1945     Buskerud
2.etg 254 Kultur Historie Hva jeg minnes Johan Steeberg d.e   Buskerud
2.etg 255 Kultur Historie Televerk i nedre eiker Reidar Lund   Buskerud
2.etg 256 Kultur Historie Historier fra gamle Snarum Arne Hov   Buskerud
2.etg 257 Kultur Historie Daniel Knoff Kongen på Strømsøe 1614-1687     Buskerud
2.etg 258 Kultur Historie Turer i Drammenstrakter     Buskerud
2.etg 259 Kultur Historie Bragernes Kirker 1871-1971     Buskerud
2.etg 260 Kultur Historie 1905 Et kamp klart Norge Bragernesåsen i Drammen     Buskerud
2.etg 261 Kultur Historie Lier i våre Hjerter Per Grimsrud   Buskerud
2.etg 262 Kultur Historie Vi ser tilbake Skoger Historielag   Buskerud
2.etg 263 Kultur Historie Reisehaanbog over Buskeruds amt     Buskerud
2.etg 264 Kultur Historie Innmærrninger over Drammen     Buskerud
2.etg 265 Kultur Historie 60 år på Bragernes     Buskerud
2.etg 266 Kultur Historie Eger Præstegiæld     Buskerud
2.etg 267 Kultur Historie Under Norefjell nr 2 1999     Buskerud
2.etg 268 Kultur Historie Ål Kirke     Buskerud
2.etg 269 Kultur Historie Ål kapell 1930-1980     Buskerud
2.etg 270 Kultur Historie Kommune – styr deg selv . Hurum formannskaps historie 1837-1987     Buskerud
2.etg 271 Kultur Historie Langs Drammen elva nr 1 1986     Buskerud
2.etg 272 Kultur Historie Julehefte for Vestfossen 1998     Buskerud
2.etg 273 Kultur Historie Effeløf Kirke 800 år Per Sunmann   Buskerud
2.etg 274 Kultur Historie Berger kirke 100 år Kåre Sten Larsen   Buskerud
2.etg 275 Kultur Historie Forridsminner på Ringerik Eivind s Engelstad   Buskerud
2.etg 276 Kultur Historie Attved Tyrifjorden Peter Lyse   Buskerud
2.etg 277 Kultur Historie Årbok Lier Historielag nr 8 1997     Buskerud
2.etg 278 Kultur Historie Gamalt frå Numedal Numedal og Dølaminne     Buskerud
2.etg 279 Kultur Historie Årbok Hurum 1996     Buskerud
2.etg 280 Kultur Historie Årbok Hurum 1998     Buskerud
2.etg 281 Kultur Historie Drammen – det var en gang     Buskerud
2.etg 282 Kultur Historie Drammen – der folk møtes     Buskerud
2.etg 283 Kultur Historie Drammen Kort og godt     Buskerud
2.etg 284 Kultur Historie Drammensere anno den gang     Buskerud
2.etg 285 Kultur Historie Norske Bygder Numedal     Buskerud
2.etg 286 Kultur Historie Modums Blaafarveverk THV Lindeman trykk 1932     Buskerud
2.etg 289 Kultur Historie En Reise i tiden fra 1839-1949 Tog/Båt Asbjørn N Jakobsen   Buskerud
2.etg 201 Kultur Historie Lautin 1975 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 202 Kultur Historie Lautin 1977 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 203 Kultur Historie Lautin 1980 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 204 Kultur Historie Lautin 1983 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 205 Kultur Historie Lautin 1984 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 206 Kultur Historie Lautin 1991 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 207 Kultur Historie Lautin 1992 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 208 Kultur Historie Lautin 1993 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 209 Kultur Historie Lautin 1994 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 210 Kultur Historie Lautin 1995 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 211 Kultur Historie Lautin 1996 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 212 Kultur Historie Lautin 1997 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 213 Kultur Historie Lautin 1998 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 214 Kultur Historie Lautin 1999 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 215 Kultur Historie Lautin 2000 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 216 Kultur Historie Lautin 2001 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 217 Kultur Historie Lautin 2002 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 218 Kultur Historie Lautin 2003 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 219 Kultur Historie Lautin 2005 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 220 Kultur Historie Lautin 2006 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 221 Kultur Historie Lautin 2007 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 222 Kultur Historie Lautin 2008 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 223 Kultur Historie Lautin 2009 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 224 Kultur Historie Lautin 2010 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 225 Kultur Historie Lautin 2011 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 226 Kultur Historie Lautin 2012 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 227 Kultur Historie Lautin Bygda og bruket særutgave 1981 Løten Historielag   Hedmark
2.etg 228 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1976     Hedmark
2.etg 229 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1977     Hedmark
2.etg 230 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1982     Hedmark
2.etg 231 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1983     Hedmark
2.etg 232 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1984     Hedmark
2.etg 233 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1985     Hedmark
2.etg 234 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1986     Hedmark
2.etg 235 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1988     Hedmark
2.etg 236 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1989     Hedmark
2.etg 237 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1992     Hedmark
2.etg 238 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1994     Hedmark
2.etg 239 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 1996     Hedmark
2.etg 240 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 2001     Hedmark
2.etg 241 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 2003     Hedmark
2.etg 242 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 2005     Hedmark
2.etg 243 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 2007     Hedmark
2.etg 244 Kultur Historie Gammelt frå Stange og Romedal 2008     Hedmark
2.etg 245 Kultur Historie Årsbok For Gudbrandsdalen 1971     Hedmark
2.etg 246 Kultur Historie Årsbok For Gudbrandsdalen 1972     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Nes og Helgøya Årsbok 1977     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Minner fra Vang 1986     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Husmann i Østerdalen     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Stua på Eltonbakken     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Lillehovbygningsen     Hedmark
2.etg 247 Kultur Historie Hamar domkirken og bispegards ruiner     Hedmark
2.etg 248 Kultur Historie Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift 1945-58     Hedmark
2.etg 249 Kultur Historie Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift 1959-77     Hedmark
2.etg 250 Kultur Historie Med Moelven-hjul på vei gjenom tiden Trygve Dalseg   Hedmark
2.etg 251 Kultur Historie Hamar krøniten Uren Urenfen   Hedmark
2.etg 252 Kultur Historie Bygda Vår Lokalhistorie for Ringebu Einar Hovedhaugen   Hedmark
2.etg 253 Kultur Historie Reise gjennem Gudbrandsdalen 1775 Schøning   Hedmark
2.etg 254 Kultur Historie Turist Anno 1850 Arne Flatmoen   Hedmark
2.etg 201 Kultur Historie Rogaland Historielag Årsskrifter 1936,39,41,45,     Hordaland
2.etg 202 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1980     Hordaland
2.etg 203 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1981     Hordaland
2.etg 204 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1983     Hordaland
2.etg 205 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1984     Hordaland
2.etg 206 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1985     Hordaland
2.etg 207 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1986     Hordaland
2.etg 208 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1987     Hordaland
2.etg 209 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1988     Hordaland
2.etg 210 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1989     Hordaland
2.etg 211 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1993     Hordaland
2.etg 212 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1997     Hordaland
2.etg 213 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1998     Hordaland
2.etg 214 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 1999     Hordaland
2.etg 215 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2000     Hordaland
2.etg 216 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2001     Hordaland
2.etg 217 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2002     Hordaland
2.etg 218 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2004     Hordaland
2.etg 219 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2006     Hordaland
2.etg 220 Kultur Historie Sunnhordland Årsbok 2009     Hordaland
2.etg 221 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1982-83     Hordaland
2.etg 222 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1984     Hordaland
2.etg 223 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1985     Hordaland
2.etg 224 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1986     Hordaland
2.etg 225 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1987     Hordaland
2.etg 226 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1988     Hordaland
2.etg 227 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1989     Hordaland
2.etg 228 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1990     Hordaland
2.etg 229 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1991     Hordaland
2.etg 230 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1992     Hordaland
2.etg 231 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1993     Hordaland
2.etg 232 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1994     Hordaland
2.etg 233 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1996     Hordaland
2.etg 234 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1997     Hordaland
2.etg 235 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1998     Hordaland
2.etg 236 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 1999     Hordaland
2.etg 237 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2002     Hordaland
2.etg 238 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2003     Hordaland
2.etg 239 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2004     Hordaland
2.etg 240 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2005     Hordaland
2.etg 241 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2006     Hordaland
2.etg 242 Kultur Historie Hardanger Historielag Hardanger 2007     Hordaland
2.etg 243 Kultur Historie Gamle Bergen Årbok 1966     Hordaland
2.etg 243 Kultur Historie Gamle Bergen Årbok 1967     Hordaland
2.etg 243 Kultur Historie Gamle Bergen Årbok 1968     Hordaland
2.etg 243 Kultur Historie Gamle Bergen Årbok 1969     Hordaland
2.etg 244 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte ll     Hordaland
2.etg 245 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XV     Hordaland
2.etg 246 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XXl     Hordaland
2.etg 247 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XVlll     Hordaland
2.etg 248 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XVlll     Hordaland
2.etg 249 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XXlV     Hordaland
2.etg 250 Kultur Historie Gammalt frå Voss Hefte XXV     Hordaland
2.etg 251 Kultur Historie Vi jubilerer Bergen 1895-1970     Hordaland
2.etg 252 Kultur Historie Bryggen Hanseeatenes Kontor i Bergen     Hordaland
2.etg 253 Kultur Historie Fra Kvarven til Uriken     Hordaland
2.etg 254 Kultur Historie Bergens Forelæsningsforening 1868-1918 Anthon Mohr Wiesener   Hordaland
2.etg 255 Kultur Historie Nådelaust liv i gåvmilde Hardanger Oddgerir Bruaset   Hordaland
2.etg 256 Kultur Historie Noen Erindringer Fra min fødeby Bergen Didrik Grønvold   Hordaland
2.etg 257 Kultur Historie Fra Bryggens fortid     Hordaland
2.etg 258 Kultur Historie Fra mine ungdoms år i Bergen John Griegs   Hordaland
2.etg 259 Kultur Historie Håkonshallen     Hordaland
2.etg 260 Kultur Historie Husker du Bergen     Hordaland
2.etg 261 Kultur Historie Av Bergensbanens Historie Bind l Bergen-Voss Just borch   Hordaland
2.etg 262 Kultur Historie Bjørgvin Årbok for Bjørgvin Bispedøme 1956     Hordaland
2.etg 263 Kultur Historie Bergen i gamle dager Adolph Berg   Hordaland
2.etg 264 Kultur Historie Bjørgvin bispestol fra Selja til Bjørgvin     Hordaland
2.etg 265 Kultur Historie Bjørgvin bispestol Byen og Bispedømmet     Hordaland
2.etg 266 Kultur Historie Bergen presseforening 1908-1958     Hordaland
2.etg 267 Kultur Historie Bog Tryckerier i Bergen 1721-1893     Hordaland
2.etg 268 Kultur Historie Bergens Handelsforening 1895- april 1935     Hordaland
2.etg 269 Kultur Historie Bergens Telefonkompagni 1881-1931     Hordaland
2.etg 270 Kultur Historie Utstein Kloster Gerhard Fischer   Hordaland
2.etg 271 Kultur Historie       Hordaland
2.etg 272 Kultur Historie Rosendal Baroni og bygning Carsten Hopstock   Hordaland
2.etg 273 Kultur Historie Bergenspoften nr 1 april 2009     Hordaland
2.etg 274 Kultur Historie Bergenspoften nr 2 Juni 2009     Hordaland
2.etg 201 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1922     Møre og Romsdal
2.etg 202 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1924     Møre og Romsdal
2.etg 203 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1940     Møre og Romsdal
2.etg 204 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1941     Møre og Romsdal
2.etg 205 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1942     Møre og Romsdal
2.etg 206 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1943     Møre og Romsdal
2.etg 207 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1944     Møre og Romsdal
2.etg 208 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1945     Møre og Romsdal
2.etg 209 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1946     Møre og Romsdal
2.etg 210 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1947     Møre og Romsdal
2.etg 211 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1948     Møre og Romsdal
2.etg 212 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1949     Møre og Romsdal
2.etg 213 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1950     Møre og Romsdal
2.etg 214 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1958     Møre og Romsdal
2.etg 215 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1959     Møre og Romsdal
2.etg 216 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1960     Møre og Romsdal
2.etg 217 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1961     Møre og Romsdal
2.etg 218 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1962     Møre og Romsdal
2.etg 219 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1963     Møre og Romsdal
2.etg 220 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1964     Møre og Romsdal
2.etg 221 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1965     Møre og Romsdal
2.etg 222 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1966     Møre og Romsdal
2.etg 223 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1967     Møre og Romsdal
2.etg 224 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1968     Møre og Romsdal
2.etg 225 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1969     Møre og Romsdal
2.etg 226 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1970     Møre og Romsdal
2.etg 227 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1971     Møre og Romsdal
2.etg 228 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1972     Møre og Romsdal
2.etg 229 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1973     Møre og Romsdal
2.etg 230 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1974     Møre og Romsdal
2.etg 231 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1975     Møre og Romsdal
2.etg 232 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1976     Møre og Romsdal
2.etg 233 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1977     Møre og Romsdal
2.etg 234 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1978     Møre og Romsdal
2.etg 235 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1979     Møre og Romsdal
2.etg 236 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1980     Møre og Romsdal
2.etg 237 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1981     Møre og Romsdal
2.etg 238 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1982     Møre og Romsdal
2.etg 239 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1983     Møre og Romsdal
2.etg 240 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1984     Møre og Romsdal
2.etg 241 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1985     Møre og Romsdal
2.etg 242 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1986     Møre og Romsdal
2.etg 243 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1987     Møre og Romsdal
2.etg 244 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1989     Møre og Romsdal
2.etg 245 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1991     Møre og Romsdal
2.etg 246 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1992     Møre og Romsdal
2.etg 247 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1993     Møre og Romsdal
2.etg 248 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1994     Møre og Romsdal
2.etg 249 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1996     Møre og Romsdal
2.etg 250 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1997     Møre og Romsdal
2.etg 251 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 1998     Møre og Romsdal
2.etg 252 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2000     Møre og Romsdal
2.etg 253 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2001     Møre og Romsdal
2.etg 254 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2002     Møre og Romsdal
2.etg 255 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2003     Møre og Romsdal
2.etg 256 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2004     Møre og Romsdal
2.etg 257 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2006     Møre og Romsdal
2.etg 258 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2008     Møre og Romsdal
2.etg 259 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2009     Møre og Romsdal
2.etg 260 Kultur Historie Aarsskifter Nordmør Historielag 2011     Møre og Romsdal
2.etg 261 Kultur Historie Romsdal Sogelag Årsskrift 2008     Møre og Romsdal
2.etg 262 Kultur Historie Romsdal Sogelag Årsskrift 2010     Møre og Romsdal
2.etg 263 Kultur Historie Romsdal Sogelag Årsskrift 1961     Møre og Romsdal
2.etg 264 Kultur Historie Averøy Minner 1968     Møre og Romsdal
2.etg 265 Kultur Historie Averøy Minner 1969     Møre og Romsdal
2.etg 266 Kultur Historie Averøy Minner 1970     Møre og Romsdal
2.etg 267 Kultur Historie Folkeminne frå Sunnmøre Ålesund 1932     Møre og Romsdal
2.etg 268 Kultur Historie Nordfjord i Eldre Jernalder Eldrid Straume   Møre og Romsdal
2.etg 269 Kultur Historie Sunnfjordlaget I Amerika 1912-42     Møre og Romsdal
2.etg 270 Kultur Historie I Manns Minne     Møre og Romsdal
2.etg 271 Kultur Historie Aarsskrifter for Nordmør Historielag     Møre og Romsdal
2.etg 272 Kultur Historie Romsdalsmuseet årbok 1991     Møre og Romsdal
2.etg 201 Kultur Historie Håløygminner fra 1920-30     NordNorge
2.etg 202 Kultur Historie Håløygminner fra 1931-40     NordNorge
2.etg 203 Kultur Historie Årbok Lofotr fra 1979-1988     NordNorge
2.etg 204 Kultur Historie Årbok Lofotr 1990     NordNorge
2.etg 205 Kultur Historie Årbok Lofotr 1994     NordNorge
2.etg 206 Kultur Historie Årbok Lofotr 1995     NordNorge
2.etg 207 Kultur Historie Årbok Lofotr 1996     NordNorge
2.etg 208 Kultur Historie Årbok Lofotr 1997     NordNorge
2.etg 209 Kultur Historie Årbok Lofotr 1998     NordNorge
2.etg 210 Kultur Historie Årbok Lofotr 1999     NordNorge
2.etg 211 Kultur Historie Årbok Lofotr 2000     NordNorge
2.etg 212 Kultur Historie Årbok Lofotr 2001     NordNorge
2.etg 213 Kultur Historie Årbok Lofotr 2002     NordNorge
2.etg 214 Kultur Historie Årbok Lofotr 2005     NordNorge
2.etg 215 Kultur Historie Årbok Lofotr 2006     NordNorge
2.etg 216 Kultur Historie Årbok Lofotr 2007     NordNorge
2.etg 217 Kultur Historie Årbok Lofotr 2010     NordNorge
2.etg 218 Kultur Historie Årbok Varanger 1987     NordNorge
2.etg 219 Kultur Historie Årbok Varanger 1989     NordNorge
2.etg 220 Kultur Historie Årbok Varanger 1990     NordNorge
2.etg 221 Kultur Historie Årbok Varanger 2007     NordNorge
2.etg 222 Kultur Historie Årbok Varanger 2008     NordNorge
2.etg 223 Kultur Historie Årbok Vågan Skolp 1984     NordNorge
2.etg 224 Kultur Historie Årbok Vagan 1997     NordNorge
2.etg 225 Kultur Historie Årbok Vagan 1988     NordNorge
2.etg 226 Kultur Historie Lofotboka 2012     NordNorge
2.etg 227 Kultur Historie Årbok Rana 1975 Vlll     NordNorge
2.etg 228 Kultur Historie Årbok Rana 1976 lX     NordNorge
2.etg 229 Kultur Historie Årbok Rana 1977 X     NordNorge
2.etg 230 Kultur Historie Årbok Rana 1978 Xl     NordNorge
2.etg 231 Kultur Historie Årbok Rana 1979 Xll     NordNorge
2.etg 232 Kultur Historie Årbok Rana 1980 Xlll     NordNorge
2.etg 233 Kultur Historie Årbok Rana 2003     NordNorge
2.etg 234 Kultur Historie Årbok Rana 2004     NordNorge
2.etg 235 Kultur Historie Årbok Rana 2005     NordNorge
2.etg 236 Kultur Historie Årbok Rana 2006     NordNorge
2.etg 237 Kultur Historie Årbok Rana 2007     NordNorge
2.etg 238 Kultur Historie Ottar Skansen i Tromsø     NordNorge
2.etg 239 Kultur Historie I sameland     NordNorge
2.etg 240 Kultur Historie J.A. Friis og samene     NordNorge
2.etg 241 Kultur Historie Hatt Fjelldal Kommune     NordNorge
2.etg 242 Kultur Historie Lofoten I går i dag imorge     NordNorge
2.etg 243 Kultur Historie Lebesbymannens Spådommer     NordNorge
2.etg 244 Kultur Historie Årbok for Helgeland 1977     NordNorge
2.etg 245 Kultur Historie Hammerfest Sparekassen 1974     NordNorge
2.etg 246 Kultur Historie Vågan Årsskrift Skolp 1978     NordNorge
2.etg 202 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1969     Oppland
2.etg 203 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1970     Oppland
2.etg 204 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1971     Oppland
2.etg 205 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1972     Oppland
2.etg 206 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1973     Oppland
2.etg 207 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1974     Oppland
2.etg 208 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1975     Oppland
2.etg 209 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1976     Oppland
2.etg 210 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1977     Oppland
2.etg 211 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1978     Oppland
2.etg 212 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1979     Oppland
2.etg 213 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1980     Oppland
2.etg 214 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1981     Oppland
2.etg 215 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1982     Oppland
2.etg 216 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1983     Oppland
2.etg 217 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1984     Oppland
2.etg 218 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1985     Oppland
2.etg 219 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1986     Oppland
2.etg 220 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1987     Oppland
2.etg 221 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1988     Oppland
2.etg 222 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1989     Oppland
2.etg 223 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1990     Oppland
2.etg 224 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1991     Oppland
2.etg 225 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1992     Oppland
2.etg 226 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1993     Oppland
2.etg 227 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1994     Oppland
2.etg 228 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1995     Oppland
2.etg 229 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1996     Oppland
2.etg 230 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1997     Oppland
2.etg 231 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1998     Oppland
2.etg 232 Kultur Historie Årbok For Hadeland 1999     Oppland
2.etg 233 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2000     Oppland
2.etg 234 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2001     Oppland
2.etg 235 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2002     Oppland
2.etg 236 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2003     Oppland
2.etg 237 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2004     Oppland
2.etg 238 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2005     Oppland
2.etg 239 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2006     Oppland
2.etg 240 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2008     Oppland
2.etg 241 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2009     Oppland
2.etg 242 Kultur Historie Årbok For Hadeland 2010     Oppland
2.etg 251 Kultur Historie Tidsskrift for Valdres Historielag 1979     Oppland
2.etg 252 Kultur Historie Tidsskrift for Valdres Historielag 1980     Oppland
2.etg 253 Kultur Historie Tidsskrift for Valdres Historielag 1981     Oppland
2.etg 254 Kultur Historie Gausdalsminner 1985     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1991     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1992     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1992     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1992     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1992     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1993     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1993     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1993     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1993     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1994     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1994     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1994     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1994     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1995     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1995     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1995     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1995     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1996     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1996     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1996     Oppland
2.etg 255 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1996     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1997     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1997     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1997     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1997     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1998     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1998     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1998     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1998     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 1999     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 1999     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 1999     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 1999     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2000     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2000     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2000     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2000     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2001     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2001     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2001     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2001     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2002     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2002     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2002     Oppland
2.etg 256 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2002     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2003     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2003     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2003     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2003     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2004     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2004     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2004     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2004     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2005     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2005     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2005     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2005     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2006     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2006     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2006     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2006     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2007     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2007     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2007     Oppland
2.etg 257 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2007     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2008     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2008     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2008     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2008     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2009     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2009     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2009     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2009     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2010     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2010     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2010     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2010     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2011     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2011     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2011     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2011     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 1 2012     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 2 2012     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 3 2012     Oppland
2.etg 258 Kultur Historie Gudbrand nr 4 2012     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2009     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2009 nr 2     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2009 nr 3     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2009 nr 4     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2010 nr 1     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2010 nr 2     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2010 nr 3/4     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2011 nr 2     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2011 nr 1     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2012 nr 1     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2012 nr 2     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2012 nr 4     Oppland
2.etg 259 Kultur Historie Vestoppland Slektshistorielags 2013 nr 1     Oppland
2.etg 260 Kultur Historie Sinklar-Soga 1612     Oppland
2.etg 261 Kultur Historie Kyrkjene i Dovre     Oppland
2.etg 262 Kultur Historie Hov Kirke 1781-1981     Oppland
2.etg 263 Kultur Historie Årbok Totn 2002     Oppland
2.etg 264 Kultur Historie Halfdan Hegtun Rundt fabrikken     Oppland
2.etg 265 Kultur Historie Totn Toten Historielag Hefte l 1949     Oppland
2.etg 266 Kultur Historie Totn Supplementserie hefte 1     Oppland
2.etg 267 Kultur Historie Jevnaker 60år 1911-1971     Oppland
2.etg 267 Kultur Historie Ringsaker Sparebank 1847-1927     Oppland
2.etg 268 Kultur Historie Gjøvik 100 1861-1961     Oppland
2.etg 269 Kultur Historie En del brev fra presten Johan Storm Vågå     Oppland
2.etg 270 Kultur Historie Romerike ll Norske Bygder     Oppland
2.etg 201 Kultur Historie St Hallvard 1915-1920     Oslo
2.etg 202 Kultur Historie St Hallvard 1922-1930     Oslo
2.etg 203 Kultur Historie St Hallvard 1931-1937     Oslo
2.etg 204 Kultur Historie St Hallvard 1938-1960(3)1965(4)2001(1,3)2006(3,4)     Oslo
2.etg 205 Kultur Historie St Hallvard 2007-2009 2010 (1,2) 2012 (3,4)     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 1 1957     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 2 1957     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 3 1957     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 4 1957     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 1 1958     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 2 1958     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 3 1958     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 4 1958     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 1 1959     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 2 1959     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 3 1959     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 4 1959     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 1 1960     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 2 1960     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 3 1960     Oslo
2.etg 206 Kultur Historie Byminner nr 4 1960     Oslo
2.etg 207 Kultur Historie Cancelliraad Carl Deichmans bind l 1780     Oslo
2.etg 208 Kultur Historie Cancelliraad Carl Deichmans bind ll 1781     Oslo
2.etg 209 Kultur Historie Topografisk bok lll Kristiania     Oslo
2.etg 210 Kultur Historie Granfos Brug 100 år     Oslo
2.etg 211 Kultur Historie Oslo Gjennom tusen år     Oslo
2.etg 212 Kultur Historie Vår egen by Christiania     Oslo
2.etg 213 Kultur Historie jernverksfolk under elve konger     Oslo
2.etg 214 Kultur Historie Bydels guiden 95     Oslo
2.etg 215 Kultur Historie Vest i Aker     Oslo
2.etg 216 Kultur Historie Kloster på Hovedøya     Oslo
2.etg 217 Kultur Historie Husebyåsen 1998 50 års jubileum     Oslo
2.etg 218 Kultur Historie Røa, Voksen, Huseby, Hovseter, Holmen bydel 36     Oslo
2.etg 219 Kultur Historie Når bygd blir til Ullern     Oslo
2.etg 220 Kultur Historie Byvandring Søndre Nordstrand     Oslo
2.etg 221 Kultur Historie Christiania Hva nå 1624-1974     Oslo
2.etg 222 Kultur Historie Oslo Byleksikon     Oslo
2.etg 223 Kultur Historie Røa – Boken 1915-1965     Oslo
2.etg 224 Kultur Historie Mariu-Klaustr i Höfudey     Oslo
2.etg 225 Kultur Historie Trakk fra Oslo Historie     Oslo
2.etg 226 Kultur Historie Akerselva     Oslo
2.etg 227 Kultur Historie Oslo Idrettskrets 50 år     Oslo
2.etg 228 Kultur Historie Boken om Oslo     Oslo
2.etg 229 Kultur Historie Fra rynke til smilebånd     Oslo
2.etg 230 Kultur Historie Bjølsen Valsen 1884-1944     Oslo
2.etg 231 Kultur Historie Gamle Christiania Billeder     Oslo
2.etg 232 Kultur Historie Oslo boktrykkerforening gjennom femti år     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Oslo Marka bind lll     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Kjente Byorginaler og kjentfolk i Kristiania     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Gamle Aker Kirke 900 års jubileum     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Akerselva     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Oslo Byleksikon 1966     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Sværta MorgenPosten     Oslo
2.etg 233 Kultur Historie Førstesiden Aftenpost 1860-1991     Oslo
2.etg 234 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1946     Oslo
2.etg 235 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1947     Oslo
2.etg 236 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1948/49     Oslo
2.etg 237 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1956     Oslo
2.etg 238 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1970     Oslo
2.etg 239 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1971/72     Oslo
2.etg 240 Kultur Historie Norsk Folkemuseum Årbok 1973     Oslo
2.etg 201 Kultur Historie Ætt Og Heim 1948     Rogaland
2.etg 202 Kultur Historie Ætt Og Heim 1949     Rogaland
2.etg 203 Kultur Historie Ætt Og Heim 1950     Rogaland
2.etg 204 Kultur Historie Ætt Og Heim 1951     Rogaland
2.etg 205 Kultur Historie Ætt Og Heim 1952     Rogaland
2.etg 206 Kultur Historie Ætt Og Heim 1953     Rogaland
2.etg 207 Kultur Historie Ætt Og Heim 1954     Rogaland
2.etg 208 Kultur Historie Ætt Og Heim 1955     Rogaland
2.etg 209 Kultur Historie Ætt Og Heim 1956     Rogaland
2.etg 210 Kultur Historie Ætt Og Heim 1956     Rogaland
2.etg 211 Kultur Historie Ætt Og Heim 1955     Rogaland
2.etg 212 Kultur Historie Ætt Og Heim 1956     Rogaland
2.etg 213 Kultur Historie Ætt Og Heim 1956     Rogaland
2.etg 214 Kultur Historie Ætt Og Heim 1957     Rogaland
2.etg 215 Kultur Historie Ætt Og Heim 1958     Rogaland
2.etg 216 Kultur Historie Ætt Og Heim 1959     Rogaland
2.etg 217 Kultur Historie Ætt Og Heim 1960     Rogaland
2.etg 218 Kultur Historie Ætt Og Heim 1961     Rogaland
2.etg 219 Kultur Historie Ætt Og Heim 1962     Rogaland
2.etg 220 Kultur Historie Ætt Og Heim 1963     Rogaland
2.etg 221 Kultur Historie Ætt Og Heim 1964     Rogaland
2.etg 222 Kultur Historie Ætt Og Heim 1965     Rogaland
2.etg 223 Kultur Historie Ætt Og Heim 1966     Rogaland
2.etg 224 Kultur Historie Ætt Og Heim 1967     Rogaland
2.etg 225 Kultur Historie Ætt Og Heim 1968     Rogaland
2.etg 226 Kultur Historie Ætt Og Heim 1969     Rogaland
2.etg 227 Kultur Historie Ætt Og Heim 1970     Rogaland
2.etg 228 Kultur Historie Ætt Og Heim 1971     Rogaland
2.etg 229 Kultur Historie Ætt Og Heim 1972     Rogaland
2.etg 230 Kultur Historie Ætt Og Heim 1973     Rogaland
2.etg 231 Kultur Historie Ætt Og Heim 1974     Rogaland
2.etg 232 Kultur Historie Ætt Og Heim 1975     Rogaland
2.etg 233 Kultur Historie Ætt Og Heim 1977     Rogaland
2.etg 234 Kultur Historie Ætt Og Heim 1978     Rogaland
2.etg 235 Kultur Historie Ætt Og Heim 1979     Rogaland
2.etg 236 Kultur Historie Ætt Og Heim 1980     Rogaland
2.etg 237 Kultur Historie Ætt Og Heim 1981     Rogaland
2.etg 238 Kultur Historie Ætt Og Heim 1982     Rogaland
2.etg 239 Kultur Historie Ætt Og Heim 1983     Rogaland
2.etg 240 Kultur Historie Ætt Og Heim 1984     Rogaland
2.etg 241 Kultur Historie Ætt Og Heim 1985     Rogaland
2.etg 242 Kultur Historie Ætt Og Heim 1986     Rogaland
2.etg 243 Kultur Historie Ætt Og Heim 1993     Rogaland
2.etg 244 Kultur Historie Ætt Og Heim 1994     Rogaland
2.etg 245 Kultur Historie Ætt Og Heim 1995     Rogaland
2.etg 246 Kultur Historie Ætt Og Heim 1996     Rogaland
2.etg 247 Kultur Historie Ætt Og Heim 1997     Rogaland
2.etg 248 Kultur Historie Ætt Og Heim 1998     Rogaland
2.etg 249 Kultur Historie Ætt Og Heim 1999     Rogaland
2.etg 250 Kultur Historie Ætt Og Heim 2000     Rogaland
2.etg 251 Kultur Historie Ætt Og Heim 2001     Rogaland
2.etg 252 Kultur Historie Ætt Og Heim 2002     Rogaland
2.etg 253 Kultur Historie Ætt Og Heim 2003     Rogaland
2.etg 254 Kultur Historie Ætt Og Heim 2005     Rogaland
2.etg 255 Kultur Historie Årbok for Dalane 1968-70     Rogaland
2.etg 256 Kultur Historie Årbok for Dalane 1971-78     Rogaland
2.etg 257 Kultur Historie Årbok for Dalane 1981     Rogaland
2.etg 258 Kultur Historie Årbok for Dalane 1982-83     Rogaland
2.etg 259 Kultur Historie Årbok for Dalane 1984     Rogaland
2.etg 260 Kultur Historie Årbok for Dalane 1985     Rogaland
2.etg 261 Kultur Historie Årbok for Dalane 1986     Rogaland
2.etg 262 Kultur Historie Årbok for Dalane 1990-92     Rogaland
2.etg 263 Kultur Historie Årbok for Dalane 1993-95     Rogaland
2.etg 264 Kultur Historie Årbok for Dalane 1996-1997     Rogaland
2.etg 265 Kultur Historie Årbok for Dalane 2000-2001     Rogaland
2.etg 266 Kultur Historie Årbok for Dalane 2004-2005     Rogaland
2.etg 267 Kultur Historie Årbok for Dalane 2006-2007     Rogaland
2.etg 268 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1982     Rogaland
2.etg 269 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1984     Rogaland
2.etg 270 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1985     Rogaland
2.etg 271 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1986     Rogaland
2.etg 272 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1987     Rogaland
2.etg 273 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1988     Rogaland
2.etg 274 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1989     Rogaland
2.etg 275 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1990     Rogaland
2.etg 276 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1990     Rogaland
2.etg 277 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1991     Rogaland
2.etg 278 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1994     Rogaland
2.etg 279 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1995     Rogaland
2.etg 280 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1997     Rogaland
2.etg 281 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 1999     Rogaland
2.etg 282 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2000     Rogaland
2.etg 283 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2001     Rogaland
2.etg 284 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2002     Rogaland
2.etg 285 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2003     Rogaland
2.etg 286 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2005     Rogaland
2.etg 287 Kultur Historie Stavanger Musen Årbok 2006     Rogaland
2.etg 288 Kultur Historie Årbok for Haugalandmuseene Haugalendendingen 2006     Rogaland
2.etg 289 Kultur Historie Haugesund 150 år     Rogaland
2.etg 290 Kultur Historie Årbok Karmsund 1966-76     Rogaland
2.etg 291 Kultur Historie Årbok karmsund 1977-83     Rogaland
2.etg 292 Kultur Historie Årbok karmsund 1987-92     Rogaland
2.etg 293 Kultur Historie Årbok karmsund 1992-00     Rogaland
2.etg 294 Kultur Historie Årbok karmsund 2001-02     Rogaland
2.etg 295 Kultur Historie Prestegardsminne Hå 1890 åren     Rogaland
2.etg 296 Kultur Historie Gard og Gjerde     Rogaland
2.etg 297 Kultur Historie Årbok 1947 Lagnaden     Rogaland
2.etg 298 Kultur Historie Fra Bispesete til Borgerby 1530-1630     Rogaland
2.etg 299 Kultur Historie Stavanger Katedralskoles Historie 1243-1826     Rogaland
2.etg 300 Kultur Historie Stavanger Vår egen by     Rogaland
2.etg 301 Kultur Historie Høyland Gjennom 100 år     Rogaland
2.etg 302 Kultur Historie St. Svithun-domen     Rogaland
2.etg 201 Kultur Historie Tidsskrift Historielag for Sogn nr 3,4,6,7,8,9,10,25     Sogn og Fjordane
2.etg 202 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1951     Sogn og Fjordane
2.etg 203 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1952     Sogn og Fjordane
2.etg 204 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1953     Sogn og Fjordane
2.etg 205 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1959     Sogn og Fjordane
2.etg 206 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1961     Sogn og Fjordane
2.etg 207 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1963     Sogn og Fjordane
2.etg 208 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1965     Sogn og Fjordane
2.etg 209 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1967     Sogn og Fjordane
2.etg 210 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1969     Sogn og Fjordane
2.etg 211 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1971     Sogn og Fjordane
2.etg 212 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1973     Sogn og Fjordane
2.etg 213 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1975     Sogn og Fjordane
2.etg 214 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1977     Sogn og Fjordane
2.etg 215 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1979     Sogn og Fjordane
2.etg 216 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1981     Sogn og Fjordane
2.etg 217 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1982     Sogn og Fjordane
2.etg 218 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1983     Sogn og Fjordane
2.etg 219 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1984     Sogn og Fjordane
2.etg 220 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1985     Sogn og Fjordane
2.etg 221 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1986     Sogn og Fjordane
2.etg 222 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1987     Sogn og Fjordane
2.etg 223 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1988     Sogn og Fjordane
2.etg 224 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1989     Sogn og Fjordane
2.etg 225 Kultur Historie Årbok for Nordfjord 1990     Sogn og Fjordane
2.etg 226 Kultur Historie Soga um Lothe i Nordfjord     Sogn og Fjordane
2.etg 227 Kultur Historie Bygselplassar i Breim     Sogn og Fjordane
2.etg 228 Kultur Historie Frida Ungdomslag 1896-1921     Sogn og Fjordane
2.etg 229 Kultur Historie Kyrkjorne i Hyllestad     Sogn og Fjordane
2.etg 230 Kultur Historie Gardsskipnad ca 1803 1953     Sogn og Fjordane
2.etg 231 Kultur Historie Dei indre fjodbygder i Sogn 1948     Sogn og Fjordane
2.etg 232 Kultur Historie Fridda Gymnas Festskrift     Sogn og Fjordane
2.etg 233 Kultur Historie Vangen kyrkje 700 år     Sogn og Fjordane
2.etg 234 Kultur Historie Vereide Kyrkje     Sogn og Fjordane
2.etg 235 Kultur Historie Jekter og Jekterbruk i Nordfjord     Sogn og Fjordane
2.etg 236 Kultur Historie festskrift Nordfjords Folkemuseum     Sogn og Fjordane
2.etg 237 Kultur Historie Haugerødsla i Nordfjord     Sogn og Fjordane
2.etg 238 Kultur Historie Sogn og Fjordane Fylkeskommune 150 år     Sogn og Fjordane
2.etg 201 Kultur Historie Att og Annet fra 2001-2012     Telemark
2.etg 202 Kultur Historie Årbok for Telemark 1981     Telemark
2.etg 203 Kultur Historie Årbok for Telemark 1982     Telemark
2.etg 204 Kultur Historie Årbok for Telemark 1983     Telemark
2.etg 205 Kultur Historie Årbok for Telemark 1984     Telemark
2.etg 206 Kultur Historie Årbok for Telemark 1985     Telemark
2.etg 207 Kultur Historie Årbok for Telemark 1986     Telemark
2.etg 208 Kultur Historie Årbok for Telemark 1987     Telemark
2.etg 209 Kultur Historie Årbok for Telemark 1988     Telemark
2.etg 210 Kultur Historie Årbok for Telemark 1989     Telemark
2.etg 211 Kultur Historie Årbok for Telemark 1990     Telemark
2.etg 212 Kultur Historie Årbok for Telemark 1991     Telemark
2.etg 213 Kultur Historie Årbok for Telemark 1992     Telemark
2.etg 214 Kultur Historie Årbok for Telemark 1993     Telemark
2.etg 215 Kultur Historie Årbok for Telemark 1994     Telemark
2.etg 216 Kultur Historie Årbok for Telemark 1995     Telemark
2.etg 217 Kultur Historie Årbok for Telemark 1996     Telemark
2.etg 218 Kultur Historie Årbok for Telemark 1997     Telemark
2.etg 219 Kultur Historie Årbok for Telemark 1998     Telemark
2.etg 220 Kultur Historie Årbok for Telemark 1999     Telemark
2.etg 221 Kultur Historie Årbok for Telemark 2000     Telemark
2.etg 222 Kultur Historie Årbok for Telemark 2001     Telemark
2.etg 223 Kultur Historie Årbok for Telemark 2002     Telemark
2.etg 224 Kultur Historie Bandakanalen     Telemark
2.etg 225 Kultur Historie Historieglimt 1992     Telemark
2.etg 226 Kultur Historie Historieglimt 2000     Telemark
2.etg 227 Kultur Historie Telemark Ladbruksskule 1893-1968     Telemark
2.etg 228 Kultur Historie Nordre Venstøp i Gjerpen     Telemark
2.etg 229 Kultur Historie Gamle hus i rauland     Telemark
2.etg 230 Kultur Historie Banken Kåns Lunde sparebank 125 1862-1987     Telemark
2.etg 231 Kultur Historie Skien Kirke 1894-1994     Telemark
2.etg 232 Kultur Historie Peder Rinde 1844-1937     Telemark
2.etg 233 Kultur Historie På tvers ord og uttrykk fra Telemark     Telemark
2.etg 234 Kultur Historie Mystiske sagn fra Telemark     Telemark
2.etg 235 Kultur Historie Lunde Skole     Telemark
2.etg 236 Kultur Historie Sillejords Præstegield     Telemark
2.etg 237 Kultur Historie Telemark distriksenhøgekole     Telemark
2.etg 238 Kultur Historie Telemarks Husflid 1924-1974     Telemark
2.etg 239 Kultur Historie Håndverk er Tradisjon     Telemark
2.etg 240 Kultur Historie I.F.Ørn 100 år 1986-1996     Telemark
2.etg 241 Kultur Historie De glade år fra Grenland og Telemark     Telemark
2.etg 242 Kultur Historie Utviklinga av Landbruket i Telemark     Telemark
2.etg 243 Kultur Historie Skiensfjordens Polytekniske forening 1899-1949     Telemark
2.etg 244 Kultur Historie Fra Brevik i gamle Dager     Telemark
2.etg 245 Kultur Historie Beretning Gjerpen småbruks og husmorskole 1930-31     Telemark
2.etg 246 Kultur Historie Att og Annet fra 1979-     Telemark
2.etg 224 Kultur Historie Kumur Snåsa Historielag 2002 nr 23     Trøndelag
2.etg 224 Kultur Historie Årbok For Fossen 1983-84-85     Trøndelag
2.etg 224 Kultur Historie Eynniidri Inderøy 1990     Trøndelag
2.etg 224 Kultur Historie Årbok Namdalen 1963 & 1965     Trøndelag
2.etg 225 Kultur Historie Årbok Nidaros Bispedømme 1951     Trøndelag
2.etg 226 Kultur Historie Verdal Historielag Årbok 2007     Trøndelag
2.etg 201 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1949     Trøndelag
2.etg 202 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1949     Trøndelag
2.etg 203 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1966     Trøndelag
2.etg 204 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1967/68     Trøndelag
2.etg 205 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1969     Trøndelag
2.etg 206 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1970     Trøndelag
2.etg 207 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1971/72     Trøndelag
2.etg 208 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1973     Trøndelag
2.etg 209 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1974     Trøndelag
2.etg 210 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1975     Trøndelag
2.etg 211 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1976     Trøndelag
2.etg 212 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1977     Trøndelag
2.etg 213 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1978     Trøndelag
2.etg 214 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1979     Trøndelag
2.etg 215 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1980     Trøndelag
2.etg 216 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1981     Trøndelag
2.etg 217 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1982     Trøndelag
2.etg 218 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1983     Trøndelag
2.etg 219 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1984     Trøndelag
2.etg 220 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1985     Trøndelag
2.etg 221 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1986     Trøndelag
2.etg 222 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1987     Trøndelag
2.etg 223 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1988     Trøndelag
2.etg 224 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1989     Trøndelag
2.etg 225 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1990     Trøndelag
2.etg 226 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1991     Trøndelag
2.etg 227 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1992     Trøndelag
2.etg 228 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1993     Trøndelag
2.etg 229 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1994     Trøndelag
2.etg 230 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1995     Trøndelag
2.etg 231 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1996     Trøndelag
2.etg 232 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1997     Trøndelag
2.etg 233 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1998     Trøndelag
2.etg 234 Kultur Historie Nord Trøndelag historielag Årsbok 1999     Trøndelag
2.etg 235 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 1990     Trøndelag
2.etg 236 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 1991     Trøndelag
2.etg 237 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 1998     Trøndelag
2.etg 238 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 2002     Trøndelag
2.etg 239 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 2003     Trøndelag
2.etg 240 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 2004     Trøndelag
2.etg 241 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 2006     Trøndelag
2.etg 242 Kultur Historie Levanger Historielag Årbok 2007     Trøndelag
2.etg 243 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1988     Trøndelag
2.etg 244 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1990     Trøndelag
2.etg 245 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1992     Trøndelag
2.etg 246 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1996     Trøndelag
2.etg 247 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1998     Trøndelag
2.etg 248 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 1999     Trøndelag
2.etg 249 Kultur Historie Stjørdalsbygdene Historisk 2002     Trøndelag
2.etg 250 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1949,1950,1951     Trøndelag
2.etg 251 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1976,1977     Trøndelag
2.etg 252 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1979     Trøndelag
2.etg 253 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1990     Trøndelag
2.etg 254 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1998     Trøndelag
2.etg 255 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 1999     Trøndelag
2.etg 256 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 2001     Trøndelag
2.etg 257 Kultur Historie Verdal Historielag Årsbok 2003     Trøndelag
2.etg 258 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1963     Trøndelag
2.etg 259 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1965     Trøndelag
2.etg 260 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1985     Trøndelag
2.etg 261 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1986     Trøndelag
2.etg 262 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1987     Trøndelag
2.etg 263 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1990     Trøndelag
2.etg 264 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1991     Trøndelag
2.etg 265 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1992     Trøndelag
2.etg 266 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1993     Trøndelag
2.etg 267 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1994     Trøndelag
2.etg 268 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1995     Trøndelag
2.etg 269 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1996     Trøndelag
2.etg 270 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1997     Trøndelag
2.etg 271 Kultur Historie Årbok For Namdalen 1999     Trøndelag
2.etg 272 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2000     Trøndelag
2.etg 273 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2001     Trøndelag
2.etg 274 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2003     Trøndelag
2.etg 275 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2004     Trøndelag
2.etg 276 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2006     Trøndelag
2.etg 277 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2007     Trøndelag
2.etg 278 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2008     Trøndelag
2.etg 279 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2009     Trøndelag
2.etg 280 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2010     Trøndelag
2.etg 281 Kultur Historie Årbok For Namdalen 2011     Trøndelag
2.etg 282 Kultur Historie Årbok Historielag Stjørdalsbygdene nr 15     Trøndelag
2.etg 283 Kultur Historie Årbok Historielag Stjørdalsbygdene nr 16     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Eynniidri 2010     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Sparbu 1992     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Verran 1991     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Verran 1993     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Verran 1992     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok trøndelag 1981     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Nidaros Bispedømme 1951     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årbok Mosvik 1987/88     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årsbok Mosvik 2001     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årsbok Mosvik 2006     Trøndelag
2.etg 284 Kultur Historie Årsbok Mosvik 2008     Trøndelag
2.etg 285 Kultur Historie Gauldalsminner 1931(7)1932(8)1934(8)1936(6)1962(5)     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Nidarosnamnet og Trondheimsnamnet     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Inderøens Jordebog     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Økonomiske forhold i Trondhjem 1600-1656     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Ørland Kommune 1837-1937 Agdenes 1896-1937     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Trondhjemske samlinger Bind 1     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Trondhjemske samlinger Bind 2     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Nandals-målet     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Prestebrev fra Sverige særtrykk for namdalen 1973     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Nidaros Cathedral in Trondeheim     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Levanger Håndverkerforening 1863-1963     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Trondhjems indremissions kreds’s 1899-1909     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Trondhjems sjøfart 1660-1814 hefte 4     Trøndelag
2.etg 286 Kultur Historie Trondhjems sjøfart 1660-1814 hefte 3     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Aresseavisa første årgang 1767     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Ørland sparebank 125 år     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Slekten Baats våpenskjold på domkirken     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Årbok Snåsa nr 23 2003     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Årbok Egge 2011     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Årbok Fosen 1983-84-85 særtrykk     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Erkebispegården     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Nidaros domen     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie trondhjemske samlinger 2003     Trøndelag
2.etg 287 Kultur Historie Trondhjems borgerskap 1680-1730     Trøndelag
2.etg 288 Kultur Historie Årbok Rørosmuseet nr 36-35,31-27,23,20-15,1     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie Hilderøya og øyværet     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie Ivar Lykke 150     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie Trondhjemske samlinge 1947     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie historiske trøndelag     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie Røros Vern og pleie     Trøndelag
2.etg 289 Kultur Historie Kirken på Levanger     Trøndelag
2.etg 290 Kultur Historie NordTrøndelag Landbrukselskap 100 år     Trøndelag
2.etg 291 Kultur Historie Årbok Verdal 2007     Trøndelag
2.etg 292 Kultur Historie Nidaroskirkes spital 700 år     Trøndelag
2.etg 293 Kultur Historie Den Nordenfjeldske kreditbanks Jubileumsskrift 1868-1943     Trøndelag
2.etg 294 Kultur Historie Bergstaden Røros     Trøndelag
2.etg 295 Kultur Historie Adressavisen 200 år     Trøndelag
2.etg 296 Kultur Historie Trøndelag -83     Trøndelag
2.etg 297 Kultur Historie Trøndelag Medisinske selskap 1842-1967     Trøndelag
2.etg 298 Kultur Historie Gamle dampen rutbåten 1850-1975     Trøndelag
2.etg 299 Kultur Historie Ringdal meieri 1897-1947     Trøndelag
2.etg 300 Kultur Historie Jernbane og post gjennom Meråker     Trøndelag
2.etg 301 Kultur Historie I Manns Minne Trøndelag     Trøndelag
2.etg 302 Kultur Historie Helgonet i Nidars     Trøndelag
2.etg 601 Kultur Historie Eidsfoss-Minner Thorolf Rafto   Vestfold
2.etg 602 Kultur Historie Telegrafverkets Historie 1855-1955 Thorleif Moe   Vestfold
2.etg 603 Kultur Historie Tønsbergfolk på sjø og land     Vestfold
2.etg 604 Kultur Historie Sandefjord museene årbok 1976-78     Vestfold
2.etg 605 Kultur Historie Store Bergan Skolekorps 1965-1985 150år     Vestfold
2.etg 606 Kultur Historie Banken og Byen sandefjords sparebank 1857-1957 Erling Groth   Vestfold
2.etg 607 Kultur Historie Sandar sparebank gjennom 100 år Kr. Laug   Vestfold
2.etg 608 Kultur Historie Sandar Meieri 75 år 1891-1966     Vestfold
2.etg 609 Kultur Historie Finstad Gårds historie P.K Svendsøy   Vestfold
2.etg 610 Kultur Historie Sande Tresliperi 50 år Sande paper mill 10 år     Vestfold
2.etg 611 Kultur Historie SandeMeieri 1884-1959     Vestfold
2.etg 612 Kultur Historie Sande Sparebank 1856-1956     Vestfold
2.etg 613 Kultur Historie Spor i jord og ord Kaupangprosjektets     Vestfold
2.etg 614 Kultur Historie Vi på Agnes i To tusen år 1977 Agnes Fabrikker   Vestfold
2.etg 615 Kultur Historie Banken i Stavern 150 år 1841-1991 Einar Nord   Vestfold
2.etg 616 Kultur Historie Stavern Bibliotek 1804-1979     Vestfold
2.etg 617 Kultur Historie Aasmund Brunildsen -En europeer fra tjøme 1993     Vestfold
2.etg 618 Kultur Historie Alf Larsen 1885-1985     Vestfold
2.etg 619 Kultur Historie Sjøbrott og Nybrott Tjøme Landbrukslag 100 år 1895-1995     Vestfold
2.etg 620 Kultur Historie Vaale sparebank 1853-1953 100 år     Vestfold
2.etg 621 Kultur Historie Våle Bondelag 1884-1984 100 år     Vestfold
2.etg 622 Kultur Historie Våle Kommune 1837-1937     Vestfold
2.etg 623 Kultur Historie Foreningen Åsgårdstrand vel 1927-1987     Vestfold
2.etg 624 Kultur Historie Holmestrand sparebanke 150 år 1837-1987 Karl hovland   Vestfold
2.etg 625 Kultur Historie Milorg Horten 1940-1945 Alf John. Caspersen   Vestfold
2.etg 626 Kultur Historie Krigsår langs lågen Per Nyhus   Vestfold
2.etg 627 Kultur Historie Lågendalens Skogeierforening 1929-1954     Vestfold
2.etg 628 Kultur Historie Naturen Vestfold 1985     Vestfold
2.etg 629 Kultur Historie Østfold og Vestfold i Manns minne     Vestfold
2.etg 630 Kultur Historie Men arbeidet måtte gå     Vestfold
2.etg 631 Kultur Historie Arbeiderbevegelsen i Vestfold 1906-1956     Vestfold
2.etg 632 Kultur Historie Meieribruket i Vestfold 1860-1960 Eivind Wekre   Vestfold
2.etg 633 Kultur Historie Lærebok i Gammalnorsk Sverre Eskeland   Vestfold
2.etg 634 Kultur Historie Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45 Rune Sørli   Vestfold
2.etg 635 Kultur Historie Kristenliv i Buskerud og Vetfold Jacob Straume   Vestfold
2.etg 636 Kultur Historie Vestfold Høyre 1883-1983 Jan W Krohn-Holm   Vestfold
2.etg 637 Kultur Historie Vestfold kraftselskap 1920-1950 Reidar Stavseth   Vestfold
2.etg 638 Kultur Historie       Vestfold
2.etg 639 Kultur Historie Mitt liv som innfødt , badegjest og kunstner Mary Haugård   Vestfold
2.etg 640 Kultur Historie Medisinhistorie til sjøs     Vestfold
2.etg 641 Kultur Historie Gamalt fra Vestfold Ragnar Nordby   Vestfold
2.etg 642 Kultur Historie For Første gang Asbjørn Bakken   Vestfold
2.etg 643 Kultur Historie Glade Vestfoldhistorier Einar Aaraas   Vestfold
2.etg 644 Kultur Historie Prest og Bonde Asbjørn Bakken   Vestfold
2.etg 645 Kultur Historie Vestfoldhistorie for en skilling     Vestfold
2.etg 646 Kultur Historie Bli Kjent med Vestfold     Vestfold
2.etg 647 Kultur Historie Vestfold Fylkeskommune gjennom 150 år     Vestfold
2.etg 648 Kultur Historie Vegvalg og vegskille statens vegvesen 1898-1998     Vestfold
2.etg 649 Kultur Historie Tønsberg Papirindustri 1899-1948     Vestfold
2.etg 650 Kultur Historie Mennesker jeg møtte Hans Johansen   Vestfold
2.etg 651 Kultur Historie Tønsberg Blad Historie og Forhistorie Bind l     Vestfold
2.etg 652 Kultur Historie Tønsberg Blad Historie og Forhistorie Bind ll     Vestfold
2.etg 653 Kultur Historie Tønsberg sparebank 1947-1972 100 års supplement     Vestfold
2.etg 654 Kultur Historie Tønsberg sparebank 1947-1972 100 års     Vestfold
2.etg 655 Kultur Historie TitBits ved gambrinus     Vestfold
2.etg 656 Kultur Historie Jarlsberg Hovedgård 1000 bein i fjøset og 40 mann i arbe’ Marie pettersvold Andreassen   Vestfold
2.etg 657 Kultur Historie I.O.G.T Losje «Aftenstjernen » nr 29 gjennom 50 år Mauritz Hauge   Vestfold
2.etg 658 Kultur Historie 25 år for Thalia amatørteater 1946-1971     Vestfold
2.etg 659 Kultur Historie Tønsbergs Turnforening 1864-1964     Vestfold
2.etg 660 Kultur Historie Uglen gjennom 50 år     Vestfold
2.etg 661 Kultur Historie Slottsfjellskolen – og vi som gikk der –     Vestfold
2.etg 662 Kultur Historie Årbok 2001 Seniorgruppa Sentralsykehuset Vestfold     Vestfold
2.etg 663 Kultur Historie Tønsberg Rotary Klubb 1931-1971     Vestfold
2.etg 664 Kultur Historie Tønsberg Kvinnerråd gjennom 50 år 1908-58     Vestfold
2.etg 665 Kultur Historie Turisme gjennom 70 år     Vestfold
2.etg 666 Kultur Historie Tønsberg Treplantningsselskap 1852-1968     Vestfold
2.etg 667 Kultur Historie Svend Foyns arbeiderboliger 1857-1985     Vestfold
2.etg 668 Kultur Historie Fra latinskolen til gymnas Tønsberg Høiere almenskole 100 år     Vestfold
2.etg 669 Kultur Historie Sang gjennem hundre år Hrald Hals   Vestfold
2.etg 670 Kultur Historie Tønsberg Navigasjonsskole 1859-1959 Tryggve Thorn   Vestfold
2.etg 671 Kultur Historie Eik Idrettsforening 1928-1978     Vestfold
2.etg 672 Kultur Historie Industriredet Vallø 1891-1966 Sigurd Grieg   Vestfold
2.etg 673 Kultur Historie Sems Sparebank 1855-1955 100 år Reidar Stavseth   Vestfold
2.etg 674 Kultur Historie Brunlanes Kommune 1837-1987 150 år     Vestfold
2.etg 675 Kultur Historie Andebu Brannkasse 1870-1970     Vestfold
2.etg 676 Kultur Historie Hof Kommune 1837-1987 150 år     Vestfold
2.etg 677 Kultur Historie Sparebanken Vestfold Hof Sparebank Andreas Nøkleby   Vestfold
2.etg 678 Kultur Historie Fariskildene i Larvik gjennom 150 år     Vestfold
2.etg 679 Kultur Historie Apoteket Ørnen 250 år 1736-1986 Jan W Krhon-Holm   Vestfold
2.etg 680 Kultur Historie Drømmen om en Havn Aina Aske   Vestfold
2.etg 681 Kultur Historie Krigsår i Larvik-distriktet Per Nuhus   Vestfold
2.etg 682 Kultur Historie Larvik 300 år Gunnar C Wasberg   Vestfold
2.etg 683 Kultur Historie Rutebiltrafikken på Nøtterøy og Tjøme gjemnom 50år     Vestfold
2.etg 684 Kultur Historie Nøtterø sparebank 1857-1975     Vestfold
2.etg 685 Kultur Historie El-Kraft i 60 år     Vestfold
2.etg 686 Kultur Historie Historien om Årøysund og øyene utenfor Tore Asplin   Vestfold
2.etg 687 Kultur Historie Med guttøyne under fjellet Thorleif Moe   Vestfold
2.etg 688 Kultur Historie Værs’og neste Handel og vandel i tønsberg gjennom tidene Svein Døvle Larsen   Vestfold
2.etg 689 Kultur Historie Ramnes Kommune Gjennom 150 år     Vestfold
2.etg 690 Kultur Historie En Kraft i Bygdesamfunnet i Ramnes i Elverk i 75 år     Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Serien Gamle Tønsberg div hefter 11 stk     Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Vikingskipsfunnet     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Oltidsreiser i søndre vestfold     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie velokmmen til vestfold     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Gamalt frå Vestfold i Bygdemålsprøvor     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Årsberetning 1966-67 Lågendalen skogeierforening     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Milorg i Hajernområdet 1940-45     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Beretning Vestfold Lanbruksselskap 1948     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie 75 år Vestfold Skogselskap 1898-1973     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Årsmelding Vestfold Skogselskap 1973     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Vestfold Historiske steder     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Fra Vestfold oldrid 1947     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Fra Vefolds Fortid     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Hva Oseberghaugene gjemte     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Vestfold Historiske småskrifter     Vestfold
2.etg 695 Kultur Historie Ola Oppdager Vestfold     Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Ramnes sparebank 100 år 1970     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Ungdomslaget «Fremtidens Håp » 30 årsberetning 1942     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Ordspråk fra Sandar     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Knattholmen 40 år     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Ramnesiana år 2002     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Hva Oseberghaugen gjemte     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Liten Norsk språkhistorie     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Sem Elektrsitetsverk 1917-1967     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Vallø Glasværk år 1955     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Tønsberg bibliotek 1909-1959     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Et besøk hos Treschow-Fritzøe     Vestfold
2.etg 696 Kultur Historie Larvik Byggerier as 1914-1997     Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg 691 Kultur Historie Lokale veiviseren Nøtterøy 98/99     Vestfold
2.etg 691 Kultur Historie Lokale veiviseren Nøtterøy 93/94     Vestfold
2.etg 691 Kultur Historie Lokale veiviseren Tønsberg 98/99     Vestfold
2.etg   Kultur Historie       Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Kulturminner i Kulturlandskapet     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Fra Revodden til Jarlsø     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Løveapoteket i Tønsberg 1732-1932     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Register Vestfoldminne 1974-1992     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie 50 glade speiderår 1931-1981     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Kommunejubileet 1837-1937 Hof Kommune     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie En Jubileums kavalkade     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Husvik Sskole gjennom 100 år     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie As Tønsberg Bryggeri 100 år     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Tønsberg Handelsstands Forening     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie Vestfoldminner Foto-glimt fra Vestfold     Vestfold
2.etg 692 Kultur Historie fra arvesælv til titan     Vestfold
2.etg 693 Kultur Historie Vestfold En statistisk-økonimiske analyse     Vestfold
2.etg 693 Kultur Historie Tønsberg Skolekorps 1914-1979     Vestfold
2.etg 693 Kultur Historie Tunsberg 1984     Vestfold
2.etg 693 Kultur Historie Et vern om vår språklige og Litteraære arv     Vestfold
2.etg 693 Kultur Historie Tunsberg Historielag hefte nr 16,8,7     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Turnforening gjennom 60aar     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Turistforening 1906-1936     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Domkirke 1858-1958     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Vestfold 1937 Arbok Reiseforeningen     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Musikkorps av 1919     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Klokkestøpere i hundre år 1844-1944 Reidar Stavseth   Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Harmonien Klub og Balselskapet 1825-1925     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Papirindustri 1898-1923     Vestfold
2.etg 694 Kultur Historie Tønsberg Papirindustri 1898-1948     Vestfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1947     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1948     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1949     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1950     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1951     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1952     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1953     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1954     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1955     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1956     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1957     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1958     Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Østfold Historielag Tidsskrift 1959     Østfold
2.etg 202 Kultur Historie Østfold Meldingsblad 1991-99     Østfold
2.etg 203 Kultur Historie Østfold Meldingsblad 2000-2013     Østfold
2.etg 204 Kultur Historie Wiwar Østfold Historielag 1999-97-91-85-73     Østfold
2.etg 205 Kultur Historie Runar 1981-1987 Slektshistorisk Østfold     Østfold
2.etg 206 Kultur Historie Runar 1988-1995 Slektshistorisk Østfold     Østfold
2.etg 207 Kultur Historie Runar 1998-2012 Slektshistorisk Østfold     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Lokalhistoriskveiviser Indre Østfold     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Gamle Fredrikstad     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Våre bedrift     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Fredrikke 2010     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Frerikke 2009     Østfold
2.etg 208 Kultur Historie Åbygge Borge Historielag 1980     Østfold
2.etg 209 Kultur Historie Fredrikshalden i 250 aar 1665-1915 O forstøm   Østfold
2.etg 210 Kultur Historie Smaalenenes Amtstings forhandlinger 1917     Østfold
2.etg 211 Kultur Historie ID i Forhistorisk tid Harald Bakke   Østfold
2.etg 212 Kultur Historie Onsøy Øyenkilen , Møklegård og Torgauten Øienkilen Vel   Østfold
2.etg 213 Kultur Historie Askim Kommune Alf Henry Rasmussen   Østfold
2.etg 214 Kultur Historie Folkemedisin i Østfold før og nu Reichborn-Kjennerud   Østfold
2.etg 215 Kultur Historie Østfoldarv 1951-53     Østfold
2.etg 216 Kultur Historie Basmo Festning Tron Daldorff   Østfold
2.etg 217 Kultur Historie De historiske hendelsene i Moss i 1841 Per Edfeldt   Østfold
2.etg 218 Kultur Historie Varna Skipreide mot bakgrunn av almen Ørnulf Ree   Østfold
2.etg 219 Kultur Historie Onsøy Sparebank     Østfold
2.etg 220 Kultur Historie 1914 Sarpsborg pap & Papirindustri as     Østfold
2.etg 221 Kultur Historie Ida Kulturbygde i grenseland Årbok 2009 Bjørndal   Østfold
2.etg 201 Kultur Historie Norske Båter Bind l Gøthe Gøthesen   Div Norge
2.etg 202 Kultur Historie La Ankeret Gå Krigsseilerens Minne utgave 2000   Div Norge
2.etg 203 Kultur Historie Sjøens Kvinner Elisabeth Lønnå   Div Norge
2.etg 204 Kultur Historie Sjømannsliv Gøthe Gøthesen   Div Norge
2.etg 205 Kultur Historie Legebok for sjøfolk Kreyberg   Div Norge
2.etg 206 Kultur Historie Hval og Mannfolk R.B Robertson   Div Norge
2.etg 207 Kultur Historie i slik en natt Kristian ottosen   Div Norge
2.etg 208 Kultur Historie Knight’s Cross Holders Frans Kurowski   Div Norge
2.etg 209 Kultur Historie Rapport fra nr 24 Gunnar SønstebyKrigsår   Div Norge
2.etg 210 Kultur Historie Nødsår fred og selvstendighet Arne Odd Johansen   Div Norge
2.etg 211 Kultur Historie Krigen 1939-1945 Bind 1 Ragnvald Lundstrøm   Div Norge
2.etg 212 Kultur Historie Krigen 1939-1945 Bind 2 Ragnvald Lundstrøm   Div Norge
2.etg 213 Kultur Historie Krigen 1939-1945 Bind 3 Ragnvald Lundstrøm   Div Norge
2.etg 214 Kultur Historie Krigen 1939-1945 Bind 4 Ragnvald Lundstrøm   Div Norge
2.etg 215 Kultur Historie De Norske fiskeres historie 1815-1880 Trygve Solhaug   Div Norge
2.etg 216 Kultur Historie Tysk okkupasjon og søndre Aker 1940-45 årbok for søndre Aker Historielag   Div Norge
2.etg 217 Kultur Historie De illegale avisene luihn   Div Norge
2.etg 218 Kultur Historie Hadamar innlagt ved Hadamar sykehus     Div Norge
2.etg 219 Kultur Historie 14710 John Midgaard   Div Norge
2.etg 220 Kultur Historie Etterretnings tjenesten i Norge 1940-45 bind 1 Ragnar Ulstein   Div Norge
2.etg 221 Kultur Historie Etterretnings tjenesten i Norge 1940-45 bind 2 Ragnar Ulstein   Div Norge
2.etg 222 Kultur Historie Krigen i Norge     Div Norge
2.etg 223 Kultur Historie Nattjager Cato Gunfeldt   Div Norge
2.etg 224 Kultur Historie Krigensdagbok 1940-1945 Forlaget Det beste   Div Norge
2.etg 225 Kultur Historie Til befolkningen Anders Ole Hauglid   Div Norge
2.etg 226 Kultur Historie Norsk Sjøfartsmuseum 1976     Div Norge
2.etg 227 Kultur Historie kunsten at Lyve Lodret     Div Norge
2.etg 228 Kultur Historie Skib og Sjøfolk     Div Norge
2.etg 229 Kultur Historie Hval og Hvalfangst vestfold-minne 1946   Div Norge
2.etg 230 Kultur Historie Hval og Hvalfangst Fridtjov Barth Larsen   Div Norge
2.etg 231 Kultur Historie Norske fangstmenns overvintringer del 1 1795-1892 Odd Lønø   Div Norge
2.etg 232 Kultur Historie hvittigfossbanen mai 1969 nr 1     Div Norge
2.etg 233 Kultur Historie Nostalgi på Norske spor Tellef Lie-Andreassen jr   Div Norge
2.etg 234 Kultur Historie Omkring Vestlandske Hovedveg     Div Norge
2.etg 235 Kultur Historie Glimt Frå Farne år Anders Ohnstad   Div Norge
2.etg 236 Kultur Historie Kongevei og fantesti Mentz Schulerud   Div Norge
2.etg 237 Kultur Historie Gard og Grend gamle bitete     Div Norge
2.etg 238 Kultur Historie Høver av Tre Marit Monsen   Div Norge
2.etg 239 Kultur Historie Veien mot Øst Inger Semmingsen   Div Norge
2.etg 240 Kultur Historie utvandring og det utflyttede Norge Inger Semmingsen   Div Norge
2.etg 241 Kultur Historie Drøm og dramatikk i det Norske Amerika Torbjørn Greipsland   Div Norge
2.etg 242 Kultur Historie Amerikaferd av Emigrasjonens Historie     Div Norge
2.etg 243 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1953     Div Norge
2.etg 244 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1954     Div Norge
2.etg 245 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1955     Div Norge
2.etg 246 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1956     Div Norge
2.etg 247 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1957     Div Norge
2.etg 248 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1958     Div Norge
2.etg 249 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1959     Div Norge
2.etg 250 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1960     Div Norge
2.etg 251 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1961     Div Norge
2.etg 252 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1962     Div Norge
2.etg 253 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1963     Div Norge
2.etg 254 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1964     Div Norge
2.etg 255 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1965     Div Norge
2.etg 256 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1966/67     Div Norge
2.etg 257 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1969     Div Norge
2.etg 258 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1971     Div Norge
2.etg 259 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1972     Div Norge
2.etg 260 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1974     Div Norge
2.etg 261 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1975     Div Norge
2.etg 262 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1976/77     Div Norge
2.etg 263 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1978     Div Norge
2.etg 264 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1979     Div Norge
2.etg 265 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1980     Div Norge
2.etg 266 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1981     Div Norge
2.etg 267 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1982     Div Norge
2.etg 268 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1983     Div Norge
2.etg 269 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1984     Div Norge
2.etg 270 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1985     Div Norge
2.etg 271 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1986     Div Norge
2.etg 272 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1989     Div Norge
2.etg 273 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1991     Div Norge
2.etg 274 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1992     Div Norge
2.etg 275 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1993     Div Norge
2.etg 276 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1994     Div Norge
2.etg 277 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1995     Div Norge
2.etg 278 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1996     Div Norge
2.etg 279 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1997     Div Norge
2.etg 280 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1998     Div Norge
2.etg 281 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 1999     Div Norge
2.etg 282 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 2000     Div Norge
2.etg 283 Kultur Historie Fortidsminneforeningen Årbok 2001     Div Norge
2.etg 20 Kultur Historie Arven fra Bjørn Farmann, Tønsbergs Sjømannsforening gjennem 100 år Borre historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Axel og Valborg, Færder forlag 2000 Vallø og omegn historielag   Vestfold
2.etg 40 Kultur Historie Barneminner. Barn under Slottsfjellet 1860-1990 (bilder) Oscar Albert Johnsen   Vestfold
2.etg 31 Kultur Historie Beskrivelse over Walløe=Saltverk (opptrykk) Helge Kristoffer Olsen   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Den gamle jernbanestasjon. Historisk oversikt Nøtterøy kommune   Vestfold
2.etg 9 Kultur Historie Greveskapstiden 1671 – 1821     Vestfold
2.etg 19 Kultur Historie Folk og fyr på Færder Lorens Berg   Vestfold
2.etg 10 Kultur Historie Drømmen om Amerika Sverre Mørkhagen   Vestfold
2.etg 11 Kultur Historie Farvel Norge Sverre Mørkhagen   Vestfold
2.etg 41 Kultur Historie Fotograf-familien Larsen. Tønsberg 1856-1965 (bilder) Ragnar Berg   Vestfold
2.etg 28 Kultur Historie Fra Bjørn Farmand til Farmandstredet Helge Sem Jacobsen   Vestfold
2.etg 4 Kultur Historie Fra kornmagasin til Pengehusholdning og Sparebank med tyngde 1770 – ca. 1850 Tor W. Carlstedt   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Fra Rossanes til Amundrød |Harry Rove   Vestfold
2.etg 32 Kultur Historie Fru Koch og konsul Wilhelmsen og andre tønsbergensere i gamle dager Ingeborg Herstad   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Funn fra en utgravning, Riksantikvaren Harry Rove   Vestfold
2.etg 25 Kultur Historie Gambrinius: Den gang da…     Vestfold
2.etg 35 Kultur Historie Gjemt, men ikke glemt! Fortellinger om bygdeskikkelser, liv og levnet på Tjøme i gamle dager.     Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Glimt av Budalgårdens historie – hefte I Sigurd H. Loennecker   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Glimt av Budalgårdens historie – hefte III Sigurd H. Loennecker 1968   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Glimt av Budalgårdens historie – hefte III Helge Kristoffer Olsen, 2003   Vestfold
2.etg 17 Kultur Historie Handel i Tønsberg gjennom 100 år, 1849 – 1949     Vestfold
2.etg 15 Kultur Historie Hudø, bilder fra en barndom     Vestfold
2.etg 39 Kultur Historie Hus og folk på Veierland     Vestfold
2.etg 7 Kultur Historie Hvem er hvem? Vestfold 1990 Harald Hals II 1949   Vestfold
2.etg 16 Kultur Historie Idrettsforeningen Tønsberg-Kameratene, 50 år, 1917 – 1967 Tore Asplin, 1998   Vestfold
2.etg 12 Kultur Historie Den moderne hvalfagsts historie Bind nr l Finnmarksfangstens Historie     Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Katalog over samlingene i Tønsbergs Museums arktiske og etnografiske avdeling, juni 1930 Ingeborg Reinemo 1996   Vestfold
2.etg 42 Kultur Historie Kjelleolla. Kilden under Frodeåsen Sæmund Wulfsberg   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Kjente Tønsbergborgere for 50 år siden Sæmund Wulfsberg   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Kort Beskrivelse og Tønsberg i Anledning Tusindaarsfesten 23. juni 1871 Sæmund Wulfsberg   Vestfold
2.etg 21 Kultur Historie Kvinnene fra Færder – roman Sæmund Wulfsberg   Vestfold
2.etg 36 Kultur Historie Leganger Hansen – og legatene     Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Medlemsblad for Tønsberg Turistforening, nr. 1 – 1964     Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Medlemsblad for Tønsberg Turistforening, nr. 3 – 1964     Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Minner fra Gamle Tønsberg i 1860-70-årene Tjøme Historielag   Vestfold
2.etg 44 Kultur Historie Naturmiljø og kulturlandskap på Nøtterøy And. A. Wirik   Vestfold
2.etg 38 Kultur Historie Nøtterø Sjømannsforening     Vestfold
2.etg 2 Kultur Historie Norges land og folk – VII – Topografisk beskrivelse over Jarlsberg og Larvik amt – anden del Botne Historielag   Vestfold
2.etg 1 Kultur Historie Norges land og folk – VII – Topografisk beskrivelse over Jarlsberg og Larvik amt – første del Botne Historielag   Vestfold
2.etg 3 Kultur Historie Norges land og folk – VII – Topografisk beskrivelse over Jarlsberg og Larvik amt – tredje del Botne Historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Nykirke i bilder 1860-1950 Botne Historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Nøtterøy Idrettsforening (hefte) Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 37 Kultur Historie Nøtterøy kirke 800 år Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Osebergskibet og Osebergsalen, Universitetets Oldsaksamling Tjøme Historielag   Vestfold
2.etg 34 Kultur Historie På hvalfangst med Salvesen Vallø & omegn Historielag, november 2005   Vestfold
2.etg 8 Kultur Historie Reisen gjennem livet F. Wedel jarlsberg   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Sandøsund. Posthistorisk studie Lars Os   Vestfold
2.etg 29 Kultur Historie Skoleminner 1 – fra Tønsberg, Sem og Slagen Komité   Vestfold
2.etg 27 Kultur Historie Skoleminner 2 – fra Tønsberg, Sem og Slagen Gunnar Christie Wasberg   Vestfold
2.etg 18 Kultur Historie Slik var mitt Tønsberg Vestfold Historielag   Vestfold
2.etg 26 Kultur Historie Svend Foyn og hans dagbok Ragnar Berg   Vestfold
2.etg 22 Kultur Historie Svend Foyns Arbeiderboliger 1857-1982 Tor W. Carlstedt   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Tonsbergisz Byerätt schrevitt Anno 1614 Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Trekk fra Nøtterøys historie Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Tunsberg – Berget, Byen og Borgen, 1953 Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Tønsberg Domkirke 1858-1958 Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 46 Kultur Historie Tønsberg i hundre aar 1814-1914 E. C. Hannevig   Vestfold
2.etg 13 Kultur Historie Tønsberg i vår tid – 1. 1814-1880 Maria Anette Wilkens   Vestfold
2.etg 14 Kultur Historie Tønsberg i vår tid – 2. 1880-1940 John M. Hovland   Vestfold
2.etg 45 Kultur Historie Tønsberg og omkringliggende herligheter Tjøme historielag   Vestfold
2.etg 47 Kultur Historie Tønsberg Turnforenings Aldermannslaug 1933-1983 Samme   Vestfold
2.etg 23 Kultur Historie Tønsbergdistriktet året rundt Gunnar Christie Wasberg   Vestfold
2.etg 43 Kultur Historie Tønsbergminner (bilder) Gunnar Christie Wasberg   Vestfold
2.etg 30 Kultur Historie Vallø & omegn, 10-årsjubileum, 2004     Vestfold
2.etg 6 Kultur Historie Vestfoldmål – Nøttlandsmålet omkring 1900 Samme   Vestfold
2.etg 5 Kultur Historie Vestfoldmål – Ord og vendinger fra Andebu Kontoret for områdeplanlegging i Vestfold   Vestfold
2.etg 33 Kultur Historie Vårens store familiefest – Tønsberg Messen 40 år Oskar Bertelsen/Vestfold historielag   Vestfold
2.etg 56 Kultur Historie Bergene jernaldergravfelt – Kvelde, Larvik H. Blom Svendsen   Vestfold
2.etg 62 Kultur Historie Dagligliv i Lågendalen for 100 åt siden Leif Andersen   Vestfold
2.etg 58 Kultur Historie Den gamle by – ekko fra min barndoms by – Fra grevetiden – utdrag av Larviks første tingprot-1oll Olav Hoff   Vestfold
2.etg 48 Kultur Historie Hval og hvalfangst, Chr. Christensens Hvalfangstmuseum, Sandefjord     Vestfold
2.etg 61 Kultur Historie Langs Lågen – Lokalhistorisk lesebok, 1979 – 1     Vestfold
2.etg 62 Kultur Historie Langs Lågen – Lokalhistorisk lesebok, 1979 – 2     Vestfold
2.etg 62 Kultur Historie Langs Lågen – Lokalhistorisk lesebok, 1979 – 3 Sande historielag, 1985   Vestfold
2.etg 62 Kultur Historie Langs Lågen – Lokalhistorisk lesebok, 1979 – 4 Sorenskriver Knut Spilling, 1957   Vestfold
2.etg 57 Kultur Historie Med blokk og blyant fra fjell til fjord – et møte med Lågendalen og dens profiler     Vestfold
2.etg 51 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 2003 – 2004 Arvid Østby   Vestfold
2.etg 55 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 1993 – 1994 Svein Døvle Larsen   Vestfold
2.etg 54 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 1995 – 1996 Erling Dittmann   Vestfold
2.etg 53 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 1999 – 2000 Thorlief Moe   Vestfold
2.etg 52 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 2001 – 2002 Thorlief Moe   Vestfold
2.etg 50 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 2005 – 2006 Kavli – Hopstock – Hjelde   Vestfold
2.etg 49 Kultur Historie Nesjar – Årsskrift for Brunlanes historielag 2007 – 2008 Sandefjordmuseene – årbok 1979-80   Vestfold
2.etg 59 Kultur Historie Sandefjord og omegn     Vestfold
2.etg 48 Kultur Historie Shag: Trekk fra Hvalfangerlivet Samme   Vestfold
2.etg 48 Kultur Historie Svend Foyn Ragnar Berg   Vestfold
2.etg 48 Kultur Historie Tønsbergs Sjøfart gjennom 100 år     Vestfold
2.etg 60 Kultur Historie Øivind Gran forteller til familien på sin 85-årsdag 25.3.1983 Per Sveaas Andersen   Vestfold
2.etg 63 Kultur Historie Langs Lågen 1980 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 64 Kultur Historie Langs Lågen 1981 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 65 Kultur Historie Langs Lågen 1982 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 66 Kultur Historie Langs Lågen 1983 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 67 Kultur Historie Langs Lågen 1984 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 68 Kultur Historie Langs Lågen 1985 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 69 Kultur Historie Langs Lågen 1986 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 70 Kultur Historie Langs Lågen 1987 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 71 Kultur Historie Langs Lågen 1988 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 72 Kultur Historie Langs Lågen 1989 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 73 Kultur Historie Langs Lågen 1990 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 74 Kultur Historie Langs Lågen 1991 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 75 Kultur Historie Langs Lågen 1992 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 76 Kultur Historie Langs Lågen 1993 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 78 Kultur Historie Langs Lågen 1994, Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 78 Kultur Historie Langs Lågen 1995 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 79 Kultur Historie Langs Lågen 1996 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 80 Kultur Historie Langs Lågen 1997 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 81 Kultur Historie Langs Lågen 1998 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 82 Kultur Historie Langs Lågen 1999 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 83 Kultur Historie Langs Lågen 2000 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 84 Kultur Historie Langs Lågen 2001 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 85 Kultur Historie Langs Lågen 2002 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 86 Kultur Historie Langs Lågen 2003 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 87 Kultur Historie Langs Lågen 2004 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 88 Kultur Historie Langs Lågen 2005 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 89 Kultur Historie Langs Lågen 2006 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 90 Kultur Historie Langs Lågen 2007 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 91 Kultur Historie Langs Lågen 2008 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 92 Kultur Historie Langs Lågen 2009 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 93 Kultur Historie Langs Lågen 2010 Olav Såtvedt   Vestfold
2.etg 97 Kultur Historie Aasgaardstrandiania I, Hvor bodde hvem? Skoppum vel   Vestfold
2.etg 98 Kultur Historie Andebu kommunes historie 1837 – 1991 Borre historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Barn på Vika i min tid Gunnar Christie Wasberg   Vestfold
2.etg 104 Kultur Historie Bastøy – paradis eller helvete? 2001 Oscar Albert Johnsen   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Bekkestranda kapells historie H. Blom Svendsen   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Skogen i sande     Vestfold
2.etg 111 Kultur Historie Borreminne 2004     Vestfold
2.etg 112 Kultur Historie Borreminne 2005 Jan W. Krohn-Holm   Vestfold
2.etg 107 Kultur Historie Borreminne 2006 Hedrum historielag   Vestfold
2.etg 109 Kultur Historie Borreminne 2007 Samme   Vestfold
2.etg 108 Kultur Historie Borreminne 2008 Samme   Vestfold
2.etg 110 Kultur Historie Borreminne 2009 Hedrum historielag   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Botnar 2011     Vestfold
2.etg 103 Kultur Historie Det hendte i de dage – Glimt fra Borre og Horten i en svunnen tid Sigurd H. Unneberg   Vestfold
2.etg 99 Kultur Historie Eidsfoss-minner Sverre Hjertsholm   Vestfold generellt
2.etg 96 Kultur Historie En reise gjennom Holmestrands histori 1979 Sigurd H. Unneberg   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie En sann Odysse, Svend Foyn Bruun Sigurd H. Unneberg   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Flaar, 1934 – 1999     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Fon kirke gjennom tidene Lorens Berg   Vestfold
2.etg 105 Kultur Historie Gjennom skiftende tider, Glimt fra Borre og Horten i gamle dager, 1973     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Glimt fra Gamle Tønsberg – Fortellinger og bilder av hus, folk og de gamle gater. Tom Greger Aas-, 2009   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Glimt fra seterliv i Sande     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Melsomvik marinedepot     Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Holmestrand videregående skole 50 år 1945-1995 Johan Austbø, 1943   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Holomestrand – Hvittingfossbanen, Den postale historien Jan Westlie, 1983   Vestfold
2.etg 94 Kultur Historie Horten – Kort omrids af stedets historie     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Husøy – øya vår. Et gruppearbeid om hjemstedet av elever og lærere ved Husøy skole. Viktor Steen Karlsen   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Høyord Stavkirke Reidar Stavseth, 1946   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Jarlsberg hovedgård – særtrykk av Den Norske Turistforenings Årb-1 Inger Bjar-Kesler og Cedric Archer, 2012   Vestfold
2.etg 106 Kultur Historie Kjærlighet over Bekken – Kjærran+Moskvil=Fossøla (Borre) Sæmund Wulfsberg   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Med køl til Eidsfoss i 200 år     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Med Prestrødåsen inn i det nye tusenåret     Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Minner fra Horten og Borre (bilder) Reidar Stavseth, 1946   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Nykirke kirke gjennom 800 år – med spesiell vekt på livet i menigheten det siste hundreåret Botne Historielag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterø Sparebank – året 1987 Botne Historielag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterø Sparebank – året 1988 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterø Sparebank – året 1989 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, des. 2007 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, feb. 2008 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, juni 2008 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 2 – 2009 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 2 – 2010 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 2 – 2012 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 3 – 2009 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 3 – 2012 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 4 – 2009 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 4 – 2011 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 5 – 2009 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, nr. 5 – 2011 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, sept. 2007 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 122 Kultur Historie Nøtterøy menighetsblad, sept. 2008 Gokstad Kystlag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Peder Mikkelsen og Svend Foyn – et 150 års minne Tjøme Historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie pram, Tidsskrift for Tønsbergdistriktet nr. 1 – 1981 Vallø & omegn Historielag ,Kåre Andersen, januar 2002   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie pram, Tidsskrift for Tønsbergdistriktet nr. 2 – 1980 Vallø & omegn Historielag , november 2002   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Ramnes – bilder fra det gamle bygdesamfunnet Vallø & omegn Histoirelag, april 2007   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Ramnes Historielag 1953 – 1978 Stokke Historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Re-.minne, 2009 Vestfold Historielag   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Rusleturer i Sande Erling Eriksen, 1961   Vestfold
2.etg 102 Kultur Historie Sande Historielag 1969-1994, 1994     Vestfold
2.etg 95 Kultur Historie Sandekatalogen – 1980-83, Sande Rotary klubb – Lions Club Sande     Vestfold
2.etg 95 Kultur Historie Sandekatalogen – 1984-87, Sande Rotary klubb – Lions Club Sande     Vestfold
2.etg 95 Kultur Historie Sandekatalogen – 1988-91, Sande Rotary klubb – Lions Club Sande     Vestfold
2.etg 95 Kultur Historie Sandekatalogen – 1992-95, Sande Rotary klubb – Lions Club Sande     Vestfold
2.etg 95 Kultur Historie Sandekatalogen – 1996-99, Sande Rotary klubb – Lions Club Sande     Vestfold
2.etg 100 Kultur Historie Sandeåsen – barndom og oppvekst på et småbruk i Vestfold 1926-1945 Haldor Orerød og Martin Martinsen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka – Menighetsblad for Sem sogn Nr. 3/4 (7 årgang) Vilhelm Møller   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka – Menighetsblad for Sem sogn Nr. 5/6 Vilhelm Møller   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 1 – 2006 Oddvar Semb og Karsten Tobiassen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 1 – 2007     Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 1 – 2011 F. Wedel Jarlsberg   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 1 – 2012 G. O Kløvstad og Andreas Mørch   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2006 Lorens Berg   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2007 Einar We-1elsen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2010     Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2010 Sverre Gundersen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2011 Einar Nord   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 2 – 2012 Oscar Albert Johnsen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 3 – 2007 Oscar Albert Johnsen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 3 – 2010 Thorleif Moe   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 3 – 2011 Tønsberg Slotsfjeldkomite   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 3 – 2012 Vestfold historielag/Per Thoresen   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 4 – 2006 Kirkekomitéen for 1100 årsjubiléet   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 4 – 2007 Stiftelsen Gamle Tønsberg   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 4 – 2009 Stiftelsen Gamle Tønsberg   Vestfold
2.etg 121 Kultur Historie Semstikka, 4 – 2011 Stiftelsen Gamle Tønsberg   Vestfold
2.etg 96 Kultur Historie Skoppum fram til 1970 (hefte) Astri jahnsen   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Slagen kirke 100 år Tunsberg bispedømmeråd   Vestfold
2.etg 101 Kultur Historie To Australia – with thanks Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Trossa, Et informasjonsskriv for Tønsberg Kystkultursenter – 2007 Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Tusen år med kristendom – Våle kirke 800 år, 1971 Nøtterøy historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Tønsberg Folkeakademi 1898 – 1948     Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Tønsberg Turnforening 1864 – 9. juni – 1954 Tjøme historielag   Vestfold
2.etg 123 Kultur Historie Tønsberg Typografiske forening 1882 – 1937 Tjøme historielag   Vestfold
2.etg 113 Kultur Historie Tønsbergs historie – bind I – Middelalderen (innbundet)     Vestfold
2.etg 114 Kultur Historie Tønsbergs historie – bind II – tidsrummet 1536-1814 (innbundet)     Vestfold
2.etg 115 Kultur Historie Tønsbergs historie – bind III.2 – tidsrummet ca. 1880-ca. 1940 (innbundet)     Vestfold
2.etg 133 Kultur Historie Arbeiderbevegelsen i Vestfold 1906-1956 Borre historielag   Vestfold
2.etg 137 Kultur Historie Av Repslagerens saga, Tønsberg Reperbane gjennom 150 år Harald D. Meberg   Vestfold
2.etg 141 Kultur Historie Tønsber i stort og smått Thorleif Moe   Vestfold
2.etg 165 Kultur Historie Byen mellom elvene – Larvik 325 år 1671-1996 Ragnar Henriksen   Vestfold
2.etg 163 Kultur Historie Båtbyggeren Colin Archer, 1984 Mary L. Anthonisen   Vestfold
2.etg 164 Kultur Historie Den gang det het Laurvig (Utgitt av Østlandsposten i forbindelse med 100-årsjubileet) Sigurd H. Unneberg   Vestfold
2.etg 132 Kultur Historie Gamle Tønsberg evig ny – vår nærhistorie i diktning, musikk og bilder Ivar Steen-Johnsen   Vestfold
2.etg 151 Kultur Historie Gatenavn i Sandefjord, med tilknytning til kjente personer, 1974     Vestfold
2.etg 152 Kultur Historie Gokstadfunnet, et 100-årsminne     Vestfold
2.etg 148 Kultur Historie Hanegal og vipereir, bind 3 i serien Mitt kjære Sandefjord, 2004 Rold Magne Fredheim 1989   Vestfold
2.etg 175 Kultur Historie Jarlsberg og Larvik amt Topografisk bind i 1914     Vestfold
2.etg 175 Kultur Historie Jarlsberg og Larvik amt Topografisk binf lll 1915     Vestfold
2.etg 175 Kultur Historie Herregården i Larvik, 1977     Vestfold
2.etg 175 Kultur Historie Jarlsberg og Larviks amt 1814-1914. En oversigt over amtets økonomiske utvikling i de sidste hundrede aar Arne Odd Johnsen, 1943   Vestfold