Telemark

 

Plassering Bok nr Bok type Tittel ForfatterUtgiver Fylke
1.etg 1 Bygdebok Gårdene i Eidanger før 1814 – Gårds- og slektshistorien for Eidanger, Bind I Norsk Slektshistorisk Forening Telemark
1.etg 17 Bygdebok Bygebok for Bamble C.S.Schilbred Telemark
1.etg 15 Bygdebok Solum Porsgund Det Gamle Christian Abrahamsen Telemark
1.etg 13 Bygdebok Solum bygds historie – bygdehistorie – bind II Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 12 Bygdebok Solum bygds historie – bygdehistorie – bind I Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 11 Bygdebok Seljord, bind III (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 10 Bygdebok Seljord, bind II (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 9 Bygdebok Seljord, bind I (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 8 Bygdebok Lunde soga – bind 2 av Lunde Herad med Flåbygd (3 utgave) Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 7 Bygdebok Gjerpen bygds historie – gårdshistorie – bind III Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 6 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band ll Stian Henneseid Telemark
1.etg 5 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band lll Stian Henneseid Telemark
1.etg 4 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band l Stian Henneseid Telemark
1.etg 18 Bygdebok Tinn Soga Bind l H.H.Einung Telemark
1.etg 2 Bygdebok Gransheradsoga Del l ætter, gardar og plassar Del ll Kulturhistorie Kulturminner M.M O.A. Quamme Telemark
1.etg 3 Bygdebok Holla l Sverre Liestøl Telemark
1.etg 15 Bygdebok Solum Porsgund Det Gamle Christian Abrahamsen Telemark
1.etg 13 Bygdebok Solum bygds historie – bygdehistorie – bind II Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 12 Bygdebok Solum bygds historie – bygdehistorie – bind I Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 11 Bygdebok Seljord, bind III (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 10 Bygdebok Seljord, bind II (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 9 Bygdebok Seljord, bind I (avfotografering) Riksarkivet Telemark
1.etg 8 Bygdebok Lunde soga – bind 2 av Lunde Herad med Flåbygd (3 utgave) Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 7 Bygdebok Gjerpen bygds historie – gårdshistorie – bind III Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 6 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band ll Stian Henneseid Telemark
1.etg 5 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band lll Stian Henneseid Telemark
1.etg 4 Bygdebok Bø soga ll Gards og ættesoge band l Stian Henneseid Telemark
1.etg 18 Bygdebok Tinn Soga Bind l H.H.Einung Telemark
1.etg 2 Bygdebok Gransheradsoga Del l ætter, gardar og plassar Del ll Kulturhistorie Kulturminner M.M O.A. Quamme Telemark
1.etg 3 Bygdebok Holla l Sverre Liestøl Telemark
1.etg 17 Bygdebok Bygebok for Bamble C.S.Schilbred Telemark
1.etg 18 Bygdebok Tinn Soga Bind l H.H.Einung Telemark
1.etg 17 Bygdebok Bygebok for Bamble C.S.Schilbred Telemark
1.etg 1 Bygdebok Gårdene i Eidanger før 1814 – Gårds- og slektshistorien for Eidanger, Bind I Norsk Slektshistorisk Forening Telemark
2.etg 236 Kultur Historie Sillejords Præstegield   Telemark
2.etg 226 Kultur Historie Historieglimt 2000   Telemark
2.etg 227 Kultur Historie Telemark Ladbruksskule 1893-1968   Telemark
2.etg 228 Kultur Historie Nordre Venstøp i Gjerpen   Telemark
2.etg 229 Kultur Historie Gamle hus i rauland   Telemark
2.etg 230 Kultur Historie Banken Kåns Lunde sparebank 125 1862-1987   Telemark
2.etg 231 Kultur Historie Skien Kirke 1894-1994   Telemark
2.etg 232 Kultur Historie Peder Rinde 1844-1937   Telemark
2.etg 233 Kultur Historie På tvers ord og uttrykk fra Telemark   Telemark
2.etg 235 Kultur Historie Lunde Skole   Telemark
2.etg 223 Kultur Historie Årbok for Telemark 2002   Telemark
2.etg 237 Kultur Historie Telemark distriksenhøgekole   Telemark
2.etg 238 Kultur Historie Telemarks Husflid 1924-1974   Telemark
2.etg 239 Kultur Historie Håndverk er Tradisjon   Telemark
2.etg 240 Kultur Historie I.F.Ørn 100 år 1986-1996   Telemark
2.etg 241 Kultur Historie De glade år fra Grenland og Telemark   Telemark
2.etg 242 Kultur Historie Utviklinga av Landbruket i Telemark   Telemark
2.etg 243 Kultur Historie Skiensfjordens Polytekniske forening 1899-1949   Telemark
2.etg 244 Kultur Historie Fra Brevik i gamle Dager   Telemark
2.etg 245 Kultur Historie Beretning Gjerpen småbruks og husmorskole 1930-31   Telemark
2.etg 246 Kultur Historie Att og Annet fra 1979-   Telemark
2.etg 3 Kultur Historie Søndre Kalstad og Kragerø- slekten Biørn Finn A. Wang Telemark
2.etg 234 Kultur Historie Mystiske sagn fra Telemark   Telemark
2.etg 213 Kultur Historie Årbok for Telemark 1992   Telemark
2.etg 202 Kultur Historie Årbok for Telemark 1981   Telemark
2.etg 203 Kultur Historie Årbok for Telemark 1982   Telemark
2.etg 204 Kultur Historie Årbok for Telemark 1983   Telemark
2.etg 205 Kultur Historie Årbok for Telemark 1984   Telemark
2.etg 206 Kultur Historie Årbok for Telemark 1985   Telemark
2.etg 207 Kultur Historie Årbok for Telemark 1986   Telemark
2.etg 208 Kultur Historie Årbok for Telemark 1987   Telemark
2.etg 209 Kultur Historie Årbok for Telemark 1988   Telemark
2.etg 210 Kultur Historie Årbok for Telemark 1989   Telemark
2.etg 225 Kultur Historie Historieglimt 1992   Telemark
2.etg 212 Kultur Historie Årbok for Telemark 1991   Telemark
2.etg 224 Kultur Historie Bandakanalen   Telemark
2.etg 214 Kultur Historie Årbok for Telemark 1993   Telemark
2.etg 215 Kultur Historie Årbok for Telemark 1994   Telemark
2.etg 216 Kultur Historie Årbok for Telemark 1995   Telemark
2.etg 217 Kultur Historie Årbok for Telemark 1996   Telemark
2.etg 218 Kultur Historie Årbok for Telemark 1997   Telemark
2.etg 219 Kultur Historie Årbok for Telemark 1998   Telemark
2.etg 220 Kultur Historie Årbok for Telemark 1999   Telemark
2.etg 221 Kultur Historie Årbok for Telemark 2000   Telemark
2.etg 222 Kultur Historie Årbok for Telemark 2001   Telemark
2.etg 1 Kultur Historie Rjukan Bind l Tinn Kommune Telemark
2.etg 211 Kultur Historie Årbok for Telemark 1990   Telemark
2.etg 2 Kultur Historie Rjukan Bind ll Tinn Kommune Telemark
2.etg 201 Kultur Historie Att og Annet fra 2001-2012   Telemark
1.etg 14 Oppslag Skattematrikklen 1647 Telemark Vll   Telemark
1.etg 3 Oppslag Hegland i Holt gårds og ættehistorie Otto Sverdrup Engelschiøn Telemark
1.etg 3 Oppslag Ekstraskatt 1762 Manntall Borge Tornes Prestegjeld   Telemark
1.etg 3 Oppslag Historielaget gor telemark og Grenland Aarsskrifc 1935 Riksarkivet Telemark
1.etg 2 Oppslag Skifteregister for Holla Nedre Telemark Arne Johan Gjermundsen Telemark
1.etg 1 Oppslag Jordebok over Telemark ca 1615 Odd Arne Helleberg Telemark
1.etg 66 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark lV Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 65 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark lll Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 3 Oppslag Kommunalt Mandtal Høsten 1922 Kjøpstad notodden   Telemark
1.etg 63 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark l Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 3 Oppslag Folk i Holla 1762-1782 Nils Johan Stoa Telemark
1.etg 3 Oppslag Borgerb-1 for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter 1714-1844 Norsk Slektshistorisk Forening Telemark
1.etg 3 Oppslag Skattemanntall 1826 og Ft 1865 Arne Johan Gjermundsen Telemark
1.etg 3 Oppslag Folk i Holla 1762-1782 Nils Johan Stoa Telemark
1.etg 3 Oppslag Folketellinga i Holla 1801 Tormod Halvorsen Telemark
1.etg 3 Oppslag Manntall Stemmeberettigede i Porsgrunn Valgsogn 1963   Telemark
1.etg 1 Oppslag Jordebok over Telemark ca 1615 Odd Arne Helleberg Telemark
1.etg 2 Oppslag Skifteregister for Holla Nedre Telemark Arne Johan Gjermundsen Telemark
1.etg 3 Oppslag Historielaget gor telemark og Grenland Aarsskrifc 1935 Riksarkivet Telemark
1.etg 3 Oppslag Ekstraskatt 1762 Manntall Borge Tornes Prestegjeld   Telemark
1.etg 3 Oppslag Hegland i Holt gårds og ættehistorie Otto Sverdrup Engelschiøn Telemark
1.etg 64 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark ll Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 65 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark lll Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 3 Oppslag Manntall Stemmeberettigede i Porsgrunn Valgsogn 1963   Telemark
1.etg 66 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark lV Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 64 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark ll Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 63 Oppslag Norske Gardsbruk Telemark l Ingebjørg Nyhus Telemark
1.etg 14 Oppslag Skattematrikklen 1647 Telemark Vll   Telemark
1.etg 3 Oppslag Borgerb-1 for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter 1714-1844 Norsk Slektshistorisk Forening Telemark
1.etg 3 Oppslag Skattemanntall 1826 og Ft 1865 Arne Johan Gjermundsen Telemark
1.etg 3 Oppslag Folketellinga i Holla 1801 Tormod Halvorsen Telemark
1.etg 3 Oppslag Kommunalt Mandtal Høsten 1922 Kjøpstad notodden   Telemark
1.etg 5 Slekt Sannidal Mo slekter i 200 år Telemark
1.etg 5 Slekt Sannidal Mo slekter i 200 år Telemark
1.etg 3 Slekt Hans Abraham Hansen Bakkene og hans efterslekt. En haugianers liv og virksomhet i Skiensdistriktet 1834 – 1894 Ingolf Kittilsen Telemark
1.etg 4 Slekt Hallvard Gråtopp og hans etterslekter Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 5 Slekt Mantall 1762 Drangedal Tørdal Knut H Strand Telemark
1.etg 6 Slekt Nedlagte plasser/setrer Drangedal Tørdal Knut H Strand Telemark
1.etg 2 Slekt Soga om garden og ætta på Øvre-Flåta, 1956 Halvor H. Bjørnsrud Telemark
1.etg 3 Slekt Hans Abraham Hansen Bakkene og hans efterslekt. En haugianers liv og virksomhet i Skiensdistriktet 1834 – 1894 Ingolf Kittilsen Telemark
1.etg 4 Slekt Hallvard Gråtopp og hans etterslekter Grenland Ættehistorielag Telemark
1.etg 6 Slekt Nedlagte plasser/setrer Drangedal Tørdal Knut H Strand Telemark
1.etg 2 Slekt Soga om garden og ætta på Øvre-Flåta, 1956 Halvor H. Bjørnsrud Telemark
1.etg 5 Slekt Mo slekter i 200 år   Telemark
1.etg 5 Slekt Mantall 1762 Drangedal Tørdal Knut H Strand Telemark